Browsed by
Month: februari 2010

Te koud om te werken ?…

Te koud om te werken ?…

Er zijn minimumtempertaturen die moeten gerespecteerd worden op de werkplek – de temperaturen moeten gemeten worden met een DROGE thermometer.  Nochtans zijn de temperatuurcriteria niet dezelfde voor elke werknemer en het verschilt ook naar gelang van de soort geleverde arbeid.

• Heel lichte arbeid (bv toezicht houden op computerschermen): minimum 20 graden.
• Lichte arbeid (de meeste kantoorbedienden): minimum 18 graden.
• Halfzware arbeid (bv besturen van een voertuig op een werkterrein): minimum 15 graden.
• Zware arbeid (transport van zware materialen, grondwerkzaamheden): minimum 12 graden.

Als de minimumtemperaturen niet bereikt worden moet de werkgever zien met de Commissie voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), welke maatregelen hij moet nemen.  In de meest extreme gevallen kan tijdelijke werkloosheid voor slechte weersomstandigheden opgelegd worden voor de arbeiders.

Informatie over de situatie in Haïti

Informatie over de situatie in Haïti

(AP Photo/Julie Jacobson)

Bij het zien van de reusachtige schade, hebben de Sint-Vincentiusvereniging en de Dochters der Liefde besloten samen te werken om bijstand te verlenen aan de slachtoffers van de ramp.  Deze gezamenlijke inspanning betrekt de leden van de Haïtiaanse Sint-Vincentiusvereniging, en Eduardo Almeida, de Territoriale Ondervoorzitter, verantwoordelijk voor de regio.  Eduardo, die in Haïti verblijft, zal de contactpersoon zijn tussen de Dochters der Liefde en de Sint-Vincentiusvereniging.

Hoewel we momenteel al hulp boden, zal de hoofdzakelijke bijstand berusten op de fase van heropbouw en hulp voor de wederopbouw van het leven van de slachtoffers.  Wanneer de grote internationale hulporganisaties en de landen de dringende hulpfase beëindigd zullen hebben en het land zullen verlaten, blijft er nog een enorme uitdaging waaraan men het hoofd zal moeten bieden; het voortzetten van de hulp aan de slachtoffers en hen toe te laten hun leven terug op te bouwen, en het is op dat ogenblik dat het essentiële van de gezamenlijke inspanning zal beginnen.  De bestuurders van de Vincentiaanse Familie die elkaar enkele dagen geleden ontmoet hebben in Parijs, hebben deze benadering goedgekeurd.

Wij hebben vernomen via Elismé Lesly, de Nationale Voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging in Haïti, dat minstens vijf leden van de Nationale Raad van de Vereniging om het leven kwamen tijdens de ramp.  Andere leden, van wie de huizen werden vernield, leven in kampen, nabij de arme families die zij helpen.

De Algemene Internationale Raad heeft een eerste gift gestort van 10.000 Euro aan de Dochters der Liefde in de Dominicaanse Republiek.  Samen met de Dominicaanse Sint-Vincentiusvereniging gaan zij voedsel kopen, water, kleding, geneesmiddelen, tenten, enz die per vrachtwagen zullen gestuurd worden naar Haïti, deze goederen zullen uitgedeeld worden in de kampen, met de hulp van de leden van de lokale Sint-Vincentiusvereniging.  De Dominicaanse Vincentianen hebben zelf al vrachtwagentransporten naar Haïti georganiseerd om geneesmiddelen, voedsel en andere eerstehulpgoederen te verdelen.

De Sint-Vincentiusvereniging en de Dochters der Liefde zullen blijven vechten om hulp te bieden, en wij zullen u regelmatig op de hoogte houden.

Michael Thio
Voorzitter van de Territoriale Technische Commissie
Internationale Confederatie
Sint-Vincentiusvereniging
Algemene Raad

Wij zijn blij u te kunnen melden dat dankzij onze oproep wij tot vandaag meer dan 25.000 Euro ingezameld hebben.  Het totale bedrag zal gestort worden aan Haïti via de Algemene Internationale Raad.

“Ken uzelf”

“Ken uzelf”

.

Beste Medezusters, Beste Medebroeders,

Dit beroemd citaat toegekend aan Socrates was in feite een opschrift op de geveldriehoek van de tempel van Apollo te Delphi.  Zichzelf kennen … een heel programma.
Het is niet mijn bedoeling om een uiteenzetting te geven over de zelfkennis maar wel om na te denken over wat deze zinspreuk, toegepast op elk van ons, de vincentianen, zou kunnen verschaffen aan onze inzet of nog, aan onze keuzes in het kader van onze wil om het werk ingewijd door Frédéric Ozanam verder te zetten, ten voordele van de minderbedeelden.
Kennen wij de Sint-Vincentiusvereniging, haar spiritualiteit?  Wie is Frédéric Ozanam?  Waarom heten wij Sint-Vincentiusvereniging?  Wat is de Regel?  Kennen wij de Vereniging in België, haar conferenties, haar leden?  Bestaat de Vereniging ook in andere landen, andere continenten? …

Al deze vragen verdienen antwoorden, antwoorden die wij u gaan proberen te geven  het hele jaar door, via de blog die gecreëerd werd.  Maar, in het licht van deze enkele woorden, wil ik vooral dat u het belang inziet voor alle Vincentianen om de Vereniging te kennen.  Hoe zich immers inzetten voor een vereniging zonder haar specifiek karakter te kennen, haar werking, en wat betreft in het bijzonder voor onze Vereninging, haar spiritualiteit?  Het is inderdaad pas zo dat wij onze ploegen kunnen dynamisch maken en zou ik durven zeggen onze conferenties, onze centra alsook al deze mannen en vrouwen die in onze Vereniging geloven, die zich ervoor inzetten, te “vincentianiseren”.
Maar dit veronderstelt voor elk van ons het idee te aanvaarden dat als we in de voetsporen van Frédéric Ozanam willen blijven lopen, we hem moeten ontdekken en hetgeen hij ons meegegeven heeft.  Dit betekent, aanvaarden zich vragen te stellen en het vrijwilligerswerk anders te beleven dan een eenvoudige dienstverlening aan de mensen in nood.  Dit houdt ook in geen excuses te zoeken om de onwetenheid over de Vereniging te rechtvaardigen.

Helpen, begeleiden, zich vormen, dit maakt deel uit van de menselijke kwaliteiten die iedereen zou moeten hebben.  Christus terugvinden in de bijgestane mens, dat is christen zijn.  Het gebed combineren en de actie die daaruit voortvloeit door dienaar te zijn van de armen, uit liefde voor Christus en om nader bij Hem te komen, dat is vincentiaan zijn.

Léon Even

Zoals Sint Vincentius…

Zoals Sint Vincentius…

Heer, geef ons,
zoals Vincentius,
een zoekende blik,
trouwe handen
en een warme hart.

Een zoekende blik
om het verdriet
van anderen te ontdekken.

Trouwe handen
om ze uit te strekken
naar blinden, armen
en wie niet bemind worden.

Een heel warm hart
om die blik
en deze handen
te laden met liefde
die Gods goedheid uitstraalt
vandaag en alle dagen.

Amen

Welkom op de blog van de Vincentiaanse Berichten

Welkom op de blog van de Vincentiaanse Berichten

Beste Lid,

Zoals aangekondigd in het laatste nummer dat u per post ontvangen hebt, ziehier de nieuwe formule van de Vincentiaanse Berichten.  Een oplossing aangepast aan de nieuwe communicatietechnieken die alleen maar voordelen bieden: geen papierverspilling, frankeerkosten, …  Maar ook, en vooral, een grotere soepelheid en een onmiddellijke herbewerking van de gebeurtenissen binnen de vincentiaanse familie.

Enkele van onze rubrieken zullen regelmatig blijven verschijnen (woord van de Voorzitter, spiritualiteit, sociale indicatoren) en u zult eveneens de mogelijkheid krijgen ons uw opmerkingen te laten geworden.  Kortom, het gaat hier over een opportuniteit waarvan we gebruik moeten maken voor een betere dialoog en een grotere interactiviteit, zowel tussen de conferenties en centra als tussen de vincentiaanse leden.

Als u nog niet geabonneerd bent, klik hierboven op “Per Email“.  U wordt dan automatisch geïnformeerd van de herbewerking van de blog.