Browsed by
Month: maart 2010

Van bank veranderen? Voortaan makkelijker!

Van bank veranderen? Voortaan makkelijker!

Vroeger, ging van bank veranderen gepaard met zoveel administratieve last dat veel mensen het opgaven – zelfs als een overstap in hun voordeel was (dichterbij, minder werkingskosten, enz).  Bovendien nam de overdracht van de zichtrekening, de daaraan verbonden bankkaarten, domiciliëringen en doorlopende opdrachten veel tijd in beslag, hetgeen nog meer moeilijkheden veroorzaakte.

Maar sinds 1 november 2009, dankzij de nieuwe dienst “bankmobiliteit” die werd ontwikkeld door alle banken, wordt het veel makkelijker en het gaat ook veel sneller.  U hoeft enkel het bankverhuisdocument te tekenen bij uw nieuwe bank en alle overdrachten gebeuren automatisch, binnen de 18 werkdagen (vanaf 1 november 2010 zal dit nog maar maximum 8 werkdagen in beslag nemen).

Opgelet: deze vlugge procedure geldt enkel voor de zichtrekening en wordt nog niet toegepast voor andere bankproducten, zoals bijvoorbeeld de spaarrekening.

Intrafamiliaal geweld

Intrafamiliaal geweld

Twee nummers waar u kunt bellen: 078 150 300 CAW – Centrum voor Algemeen Welzijn (zonaal tarief via een vaste telefoonlijn), u kan dit nummer bereiken tijdens de kantooruren – 106 Tele-onthaal, dag en nacht bereikbaar.
Elke persoon slachtoffer van intrafamiliaal geweld kan een van deze nummers bellen, zij krijgen er raad en steun, en dit in alle vertrouwelijkheid. Anderzijds kunnen mensen die getuige zijn van geweld of professionelen die slachtoffers willen helpen er ook terecht.

Bekijk ook de site www.caw.be/geweldinhetgezin.

Kostbaar: een gids voor de gebruikers van het OCMW

Kostbaar: een gids voor de gebruikers van het OCMW

Wat kan het OCMW doen voor sommige mensen?

Wat is het verschil tussen leefloon en sociale hulp?  Onder welke voorwaarden heeft men recht op maatschappelijke integratie?  Wat zijn de rechten en plichten van de gebruikers ten opzichte van het OCMW?  De gids voor de gebruikers van het OCMW geeft duidelijke en concrete antwoorden op een hele reeks vragen.

U kan de gids bekomen bij uw OCMW of bij het POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid – Koning Albert II laan 30 – 1000 Brussel – Tel 02/508 85 85.

De Nationale Raad van België verhuist!

De Nationale Raad van België verhuist!

Het is beslist, de Nationale Raad verlaat de Rogierlaan 45 te 1030 Schaarbeek om zich te vestigen

Kleine Wijngaardstraat 179 te 1160 Oudergem.

PlattegrondKleine Wijngaard

De verhuis is voorzien voor 22 en 23 maart en wij zullen, per telefoon, van 22 tot 26 maart niet bereikbaar zijn. Indien u ons dringend zou moeten bereiken, gelieve de Email te gebruiken.

De bijeenkomsten van de “Fospi”

De bijeenkomsten van de “Fospi”

Ter informatie

Zaterdag 24 april 2010

Dag van de vriendschap en herdenkingsdag

De “FOSPI” zal op die dag de 350ste verjaardag van de dood van sint Vincentius herdenken in een feestelijke en vriendschappelijke sfeer.

Voor meer inlichtingen of om een verslag van een vormingsdag te verkrijgen: Blog van de “FOSPI”

Mobiliteitsplan

Mobiliteitsplan

Vrijwillige 50-plussers … schrijf u in voor de europese reisuitwisselingen

2009, een succesvol jaar voor het Mobiliteitsplan!

Dankzij de steun van de Europese Unie hebben een vijftigtal Vincentianen kunnen deelnemen aan onze veertien reisuitwisselingen aan weerszijden van de grens, georganiseerd in gans Europa tussen mei en november 2009.  Deze reizen boden de gelegenheid aan vrijwillige 50-plussers om zich te vormen en de plannen te ontdekken van de Europese Conferenties en Nationale Raden.  De bezochte projecten, ten voordele van de armen zijn zeer uiteenlopend: concert gerealiseerd door gehandicapte kinderen (Hongarije), huisbezoeken (Italië), ten laste nemen van gevangenen (Schotland), raad aan mensen met schuldenlast (Spanje), intergenerationeel vrijwilligerswerk (Italië) of ook nog, bezoek aan een niet-vincentiaanse sociale vereniging (Frankrijk).  De Vincentianen die deelgenomen hebben zijn zeer tevreden over hun ervaringen in Europa.  Ze wensen zich te inspireren van de bezochte projecten om hun acties op het terrein te vernieuwen.  Ze onthouden ook het belang om goede ervaringen te delen, om de zwaksten beter te kunnen dienen, en de noodzaak om nieuwe contacten te leggen en te smeden tussen de vrijwilligers op europees vlak.

Een Vincentiaanse dame van 60 jaar, getuigt na een reis naar Roemenië :

«We hebben de opportuniteit die ons werd gegeven in het kader van het Mobiliteitsplan heel erg gewaardeerd.  Tijdens dit interessant bezoek hebben we veel geleerd over het Vincentiaans werk in Roemenië.  We hebben onze ideeën en ervaringen uitgewisseld met de talrijke leden over een centrum voor zwaardove mensen en ook de verschillende bijzonderheden van de cultuur van het land ontdekt.  Het was een vreugde om zo warm onthaald te worden, waar we ook naar toe gingen.  Ik hoop echt dat onze opgedane ervaring het ons mogelijk zal maken onze banden te versterken tussen de Sint-Vincentiusvereniging in Engeland & Wales en Roemenië en onze samenwerking nog meer zal bevorderen.» Mary A, England &Wales.

2010, laatste jaar om deel te nemen aan het Mobiliteitsplan …

Het jaar 2010 is het laatste jaar van het Mobiliteitsplan, gestart in 2007 voor een periode van drie jaar.  Het is nog tijd om reisuitwisselingen te organiseren in Europa: durf de ontmoeting met de andere europese vrijwilligers aan!  Dit zal u toelaten nieuwe projecten te ontdekken, uw acties voor de minderbedeelden te verdiepen, maar ook uw ervaringen en know-how te delen.  Er blijven nog talrijke te bezoeken projecten over in Spanje, Engeland, Duitsland, Italië, en Hongarije … en uw reiskosten (transport- en verblijfskosten) worden ten laste genomen door de Europese Unie.

Als u 50-plusser bent en indien u wenst deel te nemen aan het Mobiliteitsplan of indien u meer inlichtingen wenst, aarzel niet de pagina “Mobiliteitsplan” te bekijken op de site: http://www.ssvpglobal.org/index.php/fr/projet-mobilite.html of contacteer Marie Grosjean: marie.grosjeanATozanet.org