Browsed by
Month: mei 2010

De Sint-Vincentiusvereniging verkiest zijn XVste Algemene Internationale Voorzitter

De Sint-Vincentiusvereniging verkiest zijn XVste Algemene Internationale Voorzitter

Nvdr : Deze tekst herneemt de belangrijkste punten van een mededeling van de Algemene Internationale Raad.  De volledige tekst is beschikbaar in het engels op www.ssvpglobal.org


In mei 2009 kondigde de Algemene Voorzitter aan dat er een Algemene Buitengewone Vergadering zou plaatsvinden van 28 mei tot 1 juni 2010.  De eerste doelstelling van deze Vergadering is de verkiezing van een nieuwe Algemene Internationale Voorzitter van de Vereniging voor de periode 2010-2016.

De Algemene Buitengewone Vergadering brengt de vincentiaanse vertegenwoordigers van alle landen in de wereld bijeen.  Vooraleerst, werd elk van de 146 Vincentiaanse landen uitgenodigd om een afgevaardigde te sturen, meestal de Nationale Voorzitter.  De grote meerderheid van de landen hebben positief gereageerd en zullen aanwezig zijn in Salamanca.  Alle leden van het Internationaal Bestuur zullen eveneens aanwezig zijn alsook de leden van de internationale Structuur : Territoriale Ondervoorzitters en Coördinators.  De leden van de Permanente Sectie zullen ook ter plaatse zijn.

De verkiezing van de nieuwe Algemene Voorzitter zal plaatsvinden op vrijdagnamiddag 28 mei en de resultaten zullen bijna onmiddellijk daarna gekend zijn.

Voorstelling van de kandidaten

Het staat vast dat de Sint-Vincentiusvereniging dit jaar voor de eerste keer in de geschiedenis, een niet-Europese Voorzitter zal verkiezen.  Het is een symbolisch maar duidelijk teken van de reële internationalisering van de Vereniging opgeëist tijdens de Algemene Vergadering in Fatima (Portugal) in 1999.  Dit werd bereikt door de Voorzitter Torremocha tijdens de laatste jaren.

Hieronder vindt u een korte voorstelling (in alfabetische volgorde) van de kandidaten voor deze verkiezing.

Karim Albert Cheikho (55 jaar – Egypte)

Geboren in 1954, zijn engagement bij de Sint-Vincentiusvereniging begon in 1973, als lid van de Conferentie « St Jean-Baptiste de la Salle ».  Sinds 1996 maakt hij deel uit van de Nationale Raad van Egypte, waar hij gewerkt heeft voor de Algemene Internationale Raad met de VinPaz Commissie.

Cristovao Gomes Gonçalves (50 jaar – Brazilië)

Geboren in 1959, hij werd lid van de Conferentie Sao José, van de Bijzondere Raad van « Saint Sébastien » in juli 1976, te Sao José dos Campos.  Nu is hij lid van de Conferentie « Sainte Louise de Marillac », verbonden met de Bijzondere Raad van Vila Tesouro, waarvan zijn echtgenote voorzitster is.

Hij was coördinator van « ECAFO » (« Ecole de Formation Antoine Frédéric Ozanam ») bij de Nationale Raad van Brazilië gedurende twee mandaten en eveneens coördinator van de Hoofdstedelijke Raad van Sao José dos Campos.  Gedurende zijn mandaat bij de Nationale Raad, heeft hij het nieuwe model van vincentiaanse vorming gecreëerd en ingevoerd.  Tijdens het eerste mandaat van de Voorzitter Diaz-Torremocha, was hij lid van de Commissie Vorming en Historisch Onderzoek van de Algemene Internationale Raad.  Hij was eveneens secretaris van de Conferentie en lid van de Commissie Jongeren van de Bijzondere Raad.

Nelson Antônio de Souza (48 jaar – Brazilië)

Geboren in 1961, hij werd lid van de Conferentie « Christ Roi » in 1985.  Sindsdien vervulde hij alle functies in verschillende Conferenties (Schatbewaarder, Secretaris, Ondervoorzitter, Voorzitter), en was Voorzitter van een Centrale Raad en een Bijzondere Raad, maar vooral van de Nationale Raad van Brazilië (2005-2009) waar hij eveneens Ondervoorzitter en Secretaris was.  Nu is hij Ondervoorzitter van de Hoofdstedelijke Raad van Rio de Janeiro.

Michael Thio (64 jaar – Singapour)

Geboren in 1945, hij werd lid van de Sint-Vincentiusvereniging in 1967.  Hij was Secretaris, daarna Voorzitter van een Conferentie, Voorzitter van de Bijzondere Raad daarna van de Nationale Raad van Singapour.  Hij sloot zich aan bij de Algemene Internationale Raad in 1988, eerst als Coördinator, daarna als Internationale Territoriale Ondervoorzitter Azië-Oceanië, Algemeen Adjunct-Ondervoorzitter voor de Structuur, en vervolgens Algemeen Ondervoorzitter tot juni 2009.  Hij is eveneens Voorzitter van de Technische Territoriale Commissie sinds 2005.  Hij maakt ook deel uit van andere Katholieke Organisaties zoals de Commissie Financiën van het Aartsbisdom van Singapour, de Orde van Malta te Singapour (Ridder van de Orde van Malta en Schatbewaarder), de Katholieke Hulpdiensten, en andere.

Zodra de resultaten bekend zullen zijn, zullen wij ze online brengen.  Tot binnenkort.

PINKSTEREN 2010 en ook daarna…

PINKSTEREN 2010 en ook daarna…

Daarom kom ik je bij deze Pinksteren de nulde gave van de Geest wensen, namelijk de Geest van tijd die ruimte schept om de andere gaven mogelijk te maken en die ook reeds een beetje de vruchten van de Geest laat ontkiemen. Ik wens je de Geest van

* tijd om aandacht te besteden aan wie je dierbaar zijn maar ook om te zorgen voor wie van eenzaamheid vergaat… dan krijgt liefde een grotere kans daar waar we wonen.

* tijd om te genieten van kleine en grote dingen maar evengoed om de lasten bij wie het moeilijk heeft te helpen verlichten… zodat blijdschap meer mensen ten deel valt.

* tijd om te leren spreken met elkaar en het steeds opnieuw te doen maar zeker bij conflicten geen olie op het vuur te gieten… opdat vrede dag na dag mogelijk zij.

* tijd om het gepaste moment af te wachten en vooral om te luisteren naar wie om een of andere reden steeds weer hetzelfde verhaal vertelt… immers geduld geeft betere oren dan haast en spoed.

* tijd om wie je tegenkomt attent te groeten maar in het bijzonder om gemeend aan wie tegenslag kent te vragen: hoe gaat het met je… een vriendelijk woord doet toch iedereen deugd.

* tijd om in je hart kijken of daar de positieve gevoelens voorrang krijgen maar vooral om respectvol om te gaan met wie door ziekte en lijden getroffen is… want goedheid mildert heel veel.

* tijd om te bidden dat het houden van een gegeven woord je mag sieren maar vooral dat de Heer ons daarbij zou helpen… slechts trouw ten einde toe geeft een mens vertrouwen dat doet leven.

* tijd om je woede te laten bekoelen zodat je reactie niet buiten proportie is maar heel in het bijzonder ons vergiffenis te kunnen schenken aan wie jou misdeed… weet dat zachtmoedigheid tot genezing brengt.

* tijd om geregeld na te gaan welke waarden je gestalte wil geven maar vooral om de moed op te brengen ze telkens weer centraal te stellen… je zal zien dat daartoe zelfbeheersing onontbeerlijk is.

Het mag best dat je deze gebeds-wens  een beetje gek vindt als je maar jezelf niet voorbijloopt omdat je geen tijd neemt om bij de wezenlijke dingen stil te staan. In ieder geval hoop ik voor jou én voor mij dat we in het verlengde weekend van Pinksteren tijd maken om te bidden dat Geest ons mag bezielen om mensen te worden die bekwaam zijn om lief te hebben & blijdschap te brengen waar we komen… Mensen die vrede bevorderen & geduld hebben met onszelf en met anderen… Mensen die zich tooien met vriendelijkheid & goedheid; trouw & zachtmoedigheid… Mensen die bereid zijn voor dit alles de nodige zelfbeheersing aan de dag te leggen!

ZR.Cecile Hindryckx

‘Veni Sancte Spiritus’

‘Veni Sancte Spiritus’

Kom over ons, heilige Geest
en zend uit de hemel ons
een straal van uw licht.
Kom, Vader der armen.
Kom, schenker der gaven.
Kom, licht van ons hart.
Allerbeste trooster, vriendelijke
bezoeker van ons hart,
deugddoende verfrissing.
In arbeid zijt Gij rust,
in hitte koele dauw,
verlichting bij verdriet.
Kom, weldoend licht
tot in de diepste plooien
van het hart dat gelooft.
Zonder uw genadekracht
is een mens tot niets in staat,
niets in hem van smetten vrij.
Was schoon wat vuil is,
besproei wat dor is,
maakt het gewonde weer gezond.
Maak soepel wat star is,
verwarm wat koud is,
wijs het verdwaalde uw weg.
Geef aan de gelovigen
die op U vertrouwen
uw heilige zeven gaven.
En bekroon eens uw werk
met een zalig levenseinde
in onvergankelijke vreugde.
Amen.

Kinderbrillen voortaan beter terugbetaald

Kinderbrillen voortaan beter terugbetaald

Glazen en monturen worden voortaan terugbetaald tot 18 jaar in plaats van tot 12 jaar en twee montuurvervangingen worden toegestaan in plaats van één.

Voor corrigerende glazen hebt u een voorschrift nodig van de oogarts.  De eerste glazen worden altijd terugbetaald maar, in geval van vernieuwing gelden er bepaalde voorwaarden.

Medische huisbezoeken minder duur voor kinderen jonger dan 10 jaar

Medische huisbezoeken minder duur voor kinderen jonger dan 10 jaar

Het remgeld voor een huisbezoek van een huisarts daalde van 11,80 Euro naar 8,04 Euro voor een kind jonger dan 10 jaar.

Opgelet: voor huisbezoeken die ‘s avonds, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen plaatsvinden, liggen de kosten hoger omdat er een bijkomend honorarium voor dringende bezoeken wordt aangerekend.  En indien uw arts geen fondsdokter is, heeft hij eveneens het recht meer aan te rekenen, zelfs overdag.

Herinnering: Vrijwilligersvergoedingen

Herinnering: Vrijwilligersvergoedingen

Tot mei 2009, werden de kosten van de vrijwilligers vergoed ofwel op forfaitaire basis of op basis van de reële kosten, maar nooit de twee samen. Voortaan is een combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met een terugbetaling van de reële vervoerskosten mogelijk voor maximaal 2.000 km per jaar.

Het bedrag betreffende de verplaatsingskosten is 0,3026 euro per km, voor gelijk welk type voertuig – auto, moto, trein, tram, bus. Voor 2010 is het maximum bedrag van de vergoedingen die u niet mag overschrijden 30,22 euro per dag en 1.208,72 euro per jaar.

Herinnering: Onderhoudsgeld niet betaald … de DAVO kan tussenkomen

Herinnering: Onderhoudsgeld niet betaald … de DAVO kan tussenkomen

In België, zoals elders, zijn de problemen van het onderhoudsgeld talrijk: ongeveer 150.000 families hebben hier mee te maken.

Om hen te helpen, bestaat de DAVO (Dienst voor Alimentatievorderingen), gecreëerd in 2004.  Het is een federale dienst die het onderhoudsgeld invordert bij de onderhoudsplichtige en doorstort aan de onderhoudsgerechtigde.  Deze dienst betaalt ook voorschotten op de niet-betaalde onderhoudsgelden.

Om te weten hoe u kunt genieten van de DAVO, belt u naar het groen nummer 0800/12 302 of raadpleeg hun site op http://www.secal.belgium.be/