Browsed by
Month: september 2010

Nocturne voor Maria

Nocturne voor Maria

Op vrijdag 8 oktober organiseert de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans, met de medewerking van het Processiecomité, een benefietconcert ten voordele van de Sint-Vincentius Conferentie Sint-Paulus, Antwerpen.

Deze “Nocturne” wordt verzogd door:

Inez Carsauw, mezzo sopraan

Hans Van Kerkhoven, viool

Katelijn Van Kerkhove, cello

Nicolas de Troyer, orgel / klavecimbel

Aanvang : 21u.

Ingang via de Veemarkt

Kaarten aan 12eur zijn te bekomen via

nocturne@live.be

GSM : 0497 13 17 52

Rekeningnummer : 789-5129757-27

met vermelding “Nocturne 8/10” en uw naam

De betaalde kaarten zullen op naam klaar liggen aan de ingang.

Voor verdere inlichtingen zia : www.rozenkrans.org

Voedsel zijn voor mekaar

Voedsel zijn voor mekaar

Hier staat een tafel waaraan ons wordt voorgedaan,

hoe wij genezen van heersen en misverstaan

De ontmoeting met de arme doet een wereld opengaan.

Het geheim van de ontmoeting is de eenvoud.

Het geheim van de eenvoud is de dienstbaarheid,

het geheim van de dienstbaarheid is de aanwezigheid

en het geheim van de aanwezigheid is de eerbied.

Het is de eerbied voor je medemens die je uit jezelf haalt.

Dan pas kun je echt naar de andere toe gaan en bij hem blijven.

Door bij elkaar te zijn leer je elkaar kennen

en ben je beschikbaar voor elkaar.

Dat is echte dienstbaarheid met concrete zorg

voor elkaar, heel hartelijk en eenvoudig,

zonder hoogmoed of prestatiezicht.

Het Evangelie zegt dat we het vlug moeten doen

ga de straat op, de stegen van de stad in

om hen uit te nodigen voor het feest (Luc. 14,21).

De vriendschap met de arme

Uit “Gelukkige mensen” van Frans Van Steenbergen. (Lannoo, 1993)

Europese Unie : nieuwe energielabels voor TV’s en koelkasten

Europese Unie : nieuwe energielabels voor TV’s en koelkasten

Sinds 1 juli 2010 mogen koelkasten en diepvrieskasten met energielabel “B” niet meer op de markt worden gebracht.

Alle TV’s moeten ook vanaf die dag op energievlak efficiënter zijn dan het huidige gemiddelde.  Vanaf 2012 zullen de normen worden aangescherpt : nieuwe toestellen zullen dan 30 %  beter moeten scoren dan het huidige gemiddelde.

RVV statuut : twee nieuwe categoriën van rechthebbenden

RVV statuut : twee nieuwe categoriën van rechthebbenden

Het RVV statuut (Rechthebbende op de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming) geeft recht op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg : recht op leefloon bij artsen en tandartsen alsook een verhoogde terugbetaling van medische- en paramedische prestaties, geneesmiddelen en hospitalisatie.

Deze verhoogde tegemoetkoming is automatisch toegestaan, zonder formaliteiten, aan personen die genieten van een gehandicaptentoelage, gerechtigd op maatschappelijke integratie (RMI) of gerechtigd op gewaarborgd inkomen voor ouderen (IGO).  Op voorwaarde een zeker inkomstenplafond niet te overschrijden (15.063,45 Euro per jaar vermeerderd met 2.788,65 Euro per persoon ten laste) kunnen ook nog andere mensen genieten van dit statuut : de gepensioneerden, de ex-WIGW, invaliden, weduwen en weduwnaars, wezen, residenten ouder dan 65 jaar, leden van religieuse gemeenschappen, ambtenaren in beschikbaarheid gezet door ziekteen en langdurige werklozen van 50 jaar of meer.

Sinds 1 juli 2010, kunnen twee nieuwe groepen mensen eveneens automatisch genieten van het RVV statuut :

–      langdurige werklozen (meer dan een jaar) jonger dan 50 jaar, welk ook hun ouderdom.

–      Eenoudergezinnen op voorwaarde dat geen enkele andere volwassen persoon (ouder of vriend) of een gesalarieerd kind op hetzelfde adres verblijft.

Ter herinnering, de personen die niet aan de vereiste voorwaarden voldoen om te genieten van het RVV statuut en waarvan het bruto belastbaar jaarinkomen minder bedraagt dan 14.339,44 Euro (vermeerderd met 2.654,70 Euro per gezinslid) kunnen het OMNIO statuut verkrijgen.

In tegenstelling tot het RVV statuut is het OMNIO statuut niet automatisch toegestaan en moet het aangevraagd worden bij uw ziekenfonds.