Browsed by
Month: januari 2011

Fiscale aftrek – Verhoging van het minimum bedrag

Fiscale aftrek – Verhoging van het minimum bedrag

De FOD Financiën heeft de verhoging bevestigd, met ingang van 1 januari 2011, van 30 naar 40 Euro, van het minimumbedrag dat recht geeft op fiscale aftrek.

Derhalve zullen enkel de schenkers waarvan het totaal gestort bedrag in het kalenderjaar 2011, 40 Euro bedraagt, recht hebben op een fiscaal attest in het kader van aftrekbare giften.

We zullen niet nalaten deze informatie te hernemen in al onze berichten naar onze schenkers toe om teleurstellingen te vermijden op het einde van het jaar.  We nodigen u trouwens uit om, lokaal, deze informatie door te geven opdat iedereen op de hoogte zou zijn.  Dank bij voorbaat.

Herhaling inzake de verwarmingstoelage

Herhaling inzake de verwarmingstoelage

Sinds 1 maart 2010 zijn de aanvragen om te genieten van een verwarmingstoelage aan volgende voorwaarden onderworpen :

het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden mag het bedrag van 15.063,45 Euro niet overschrijden, verhoogd met 2.788,65 Euro per persoon ten laste.

BELANGRIJK – Essentiële informatie

BELANGRIJK – Essentiële informatie

Er is een nieuwe pagina, waar alle essentiële documenten gebonden aan het leven van de Vereniging beschikbaar zullen zijn, online.

Zijn reeds te raadplegen,

• de grondleggende documenten en basis administratieve documenten ( de internationale Regel, het intern reglement, de statuten van de Nationale raad, de fiscale goedkeuring),

• de documenten aangaande de verzekeringen die de leden en tijdelijke vrijwilligers tijdens hun vincentiaanse activiteiten dekking bieden (met, wanneer beschikbaar, de passende ongevalverklaring).

Andere nuttige documenten (in het kader van vincentiaanse werkzaamheden) zullen later bijgevoegd worden.

Deze documenten in “pdf” formaat (dus raadpleegbaar op om het even welk computer systeem) kunnen voor raadpleging aangegeven, gedrukt of, indien nodig, voor latere raadpleging geregistreerd worden (wij raden dit wel niet aan gezien u zo het risico loopt een verouderde versie op uw computer te bewaren).

Toegang tot deze pagina kan eenvoudig door op de hierboven vermelde link te clicks.

Wij danken u reeds voor uw opmerkingen en eventuele suggesties.