Browsed by
Month: februari 2011

Over Huize Nieuwpoort in Gent

Over Huize Nieuwpoort in Gent

Jef Heynderycx (° Gent 1952) was jaren werkzaam in Haïti en sinds een tiental jaren werkt hij mee in huize Nieuwpoort.

Huize Nieuwpoort is voor de ene een buurthuis, waar je gemakkelijk eens binnenloopt, een inloophuis. Voor de ander is het eerder een ‘ontmoetingshuis’: je weet dat je er steeds bekenden tegenkomt. Naar aanleiding van het tienjarig bestaan schreef hij het volgende.

Huize Nieuwpoort is niet te vatten in een brochure, het is

een boek met een open einde en het is ook nooit af …

Waarmee zal ik het vergelijken?

Huize Nieuwpoort is als een parking langs de autostrade,

een rustpunt na een lange reis

of juist vóór een nieuwe etappe …

Huize Nieuwpoort is als een oase

midden de stadsdrukte.

Een plaats waar ieder mag zijn wie hij is

met zijn zachte en scherpe kantjes.

Huize Nieuwpoort is als het zout, de smaakgever in de soep

die we nu eens al te heet,

dan weer veel te koud voorgeschoteld krijgen …

Huize Nieuwpoort is als het reuzenrad op de kermis.

Je stapt er in – soms met een klein hartje –

en je beleeft er de grootste dingen …

Huize Nieuwpoort is als het internet.

Ook al ben je alleen, je weet je niet alleen …

je weet steeds iemand te bereiken.

Huize Nieuwpoort is als de markt

waar iedereen wel iets heeft aan te bieden

al of niet in aanbieding …

Huize Nieuwpoort is als de houtkachel

die uitnodigt om erbij te komen zitten

met een nieuw verhaal of gewoon woordeloos

en luisterend naar de warmte …

Huize Nieuwpoort is als een boomhut,

een jongensachtige ineengeflanste droom,

een leerproces voor later …

Huize Nieuwpoort werkt als een virus: aanstekelijk …

Huize Nieuwpoort is als een bijenkorf

waaraan elkeen die er komt zijn steentje bijdraagt

aan vorm en inhoud.

Voor ons – als geprivilegieerde vrijwilligers – is het ‘the place to be’

omdat je er de polsslag voelt van onze steeds evoluerende maatschappij.

Michael Thio, algemene voorzitter, benoemd tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum”

Michael Thio, algemene voorzitter, benoemd tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum”

De Heilige Vader heeft Michael Thio, in zijn hoedanigheid van Algemene Voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging, tot lid van de Pauselijke Raad “Cor Unum” benoemd.

De pauselijke raad “Cor Unum” (een enkel hart) voor de humane en christelijke bevordering is een afdeling van de Romeinse Curie.  Zijn rol en zijn werking worden omschreven in de artikels 145 tot 148 van de apostolische constitutie Pastor Bonus.

Hij « drukt de toewijding van de katholieke Kerk uit ten opzichte van de noodlijdenden, opdat de menslievende verbondenheid aangemoedigd zou worden en dat de christelijke naastenliefde zich zou openbaren ».  (Artikel 145).

De raad werd op 15 juli 1971 opgericht door Paus Paulus VI met de apostolische brief Amoris officio.  De taken van de raad zijn omschreven in het artikel 146 van Pastor Bonus en kunnen van 3 aarden zijn.

De raad oefent concreet de liefdadigheid uit in naam van de Paus.  Hij verdeelt de giften die werden toegewezen door de paus om de bevolking van de ontwikkelingsregio’s of om de slachtoffers van rampen bij te staan.  Johannes Paulus II heeft twee stichtingen opgericht, een voor de Sahel in 1984 en Populorum Progressio in 1992.  Ze vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van de raad.

De eerste om te strijden tegen de ontvolking in Afrika.  De tweede om de inheemse en vermengde afro-amerikaanse en landbouwersbevolking van Latijns-Amerika en de Caraïben te helpen.

Hij begeleidt en coördineert de liefdadigheidsacties van de verschillende katholieke instellingen, in het bijzonder die van het netwerk “Caritas international”.

Tenslotte breidt de raad een echte pastorale van de liefdadigheid uit.  In het bijzonder, door de boodschap van de Heilige Vader voor te bereiden voor de Vasten en steunt het vrijwilligerswerk.