Browsed by
Month: augustus 2011

Hoorn van Afrika.

Hoorn van Afrika.

Ze hebben ons nodig !


Ik denk niet dat het nodig is dat ik u spreek over de hongersnood die deze regio van de wereld teistert.

Ik denk niet dat wij, vincentianen, onverschillig mogen blijven voor deze ellende.

Ik denk dat als wij ons mobiliseren, wij ons steentje kunnen bijdragen aan de structuur die op gang komt : de internationale hulp.

Sommigen zullen zeggen dat de Sint-Vincentiusvereniging niet veel kan doen tegenover zo’n dramatische situatie.  Door dit te zeggen, kiezen we de gemakkelijkheid, we keren ons in onszelf, we onttrekken ons aan onze verantwoordelijkheden, ten opzichte van onze inzet als vincentiaan.

Het is waar dat wij alleen niets kunnen doen maar door de actie van de NGO’s, die op het terrein werken, te steunen, zullen wij de wens van onze stichter in praktijk brengen.  Frédéric Ozanam die “de wereld wou omsluiten in een netwerk van liefdadigheid”.

De leden van het “Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland” wensen, hopen, verwachten dat elke vincentiaan, elke conferentie, elk centrum bereid is zijn bijdrage te leveren, hoe klein ook, aan dit project om al deze mensen te helpen, al deze kinderen die dag na dag trachten te overleven.

Wij stellen u het volgende actieschema voor :

• Op 9 september aanstaande, gaan we Frédéric Ozanam vieren. Het zou de gelegenheid zijn voor de vincentianen om deze verjaardag te herinneren aan de parochianen tijdens de Eucharistievieringen van 10 en 11 september (een mededelingsvoorstel om te lezen tijdens deze Eucharistievieringen zal ter uwer beschikking staan op de blog) ; en om aan de verantwoordelijken van de verschillende parochies te vragen om de collecte te mogen doen (of een collecte bij het buitengaan van de kerk) ten gunste van de bewoners van de hoorn van Afrika.

• Indien, om welke reden ook, deze inzamelingen niet kunnen worden georganiseerd, verwachten de leden van het “Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland” dat elke vincentiaan, elke conferentie en elk centrum zijn verantwoordelijkheden neemt door deel te nemen aan deze fondsenwerving.

• Waarom niet voorstellen, door middel van een pamflet (AppelHoorn11) om 40 Euro te storten aan het Hulpbetoon, hetgeen zou toelaten te genieten van een fiscaal attest.

• Waar de Sint-Vincentiusvereniging aanwezig is in Kenia en Ethiopië, is ze het niet in Somalië en nog minder temidden van deze mensen in nood.  De Sint-Vincentiusvereniging van België zal dus deelnemen aan het “Consortium 1212”* die over de nodige logistiek beschikt om de fondsen zo goed mogelijk te gebruiken.  Het ingezamelde geld zal dus verzonden worden via deze groep van NGO’s.

Het “Consortium 1212” is samengesteld uit : Caritas Internationaal, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en Unicef België.  Deze organisaties, leden van het Belgische Consortium voor noodsituaties, zijn actief in deze regio van Afrika.

Let op!

Al de ingezamelde bedragen moeten worden gestort op rekeningnummer van:

Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland

310-1402578-44

IBAN: BE55 3101 4025 7844