Browsed by
Month: oktober 2011

Week van de armoede – Open winkeldag by SIVI

Week van de armoede – Open winkeldag by SIVI

Van harte nodigt onze vereniging u uit  naar onze open winkeldag met creatieve workshops

op zaterdag 15 oktober van 9.30 u tot 13 uur.

• Onze eigen mensen presenteren u hun creatieve vondsten rond recycleren.

• Om 11 uur krijgt u gratis advies voor de opsmuk/ pimpen  van uw kledij – kleuradvies bij het bezoek  in de retro-hoek en de 2e handswinkel.

• Nuttige weetjes van Mieke,

• Tips en tricks van mensen ivm recycleren

Van harte welkom,

Odette Soens – Coördinator – vzw SIVI

odette.soens@vzwsivi.be

Jos Verdegemstraat 19, 9040 Gent

Hulp aan de armen : de Staten moeten het behoud van het europees programma waarborgen

Hulp aan de armen : de Staten moeten het behoud van het europees programma waarborgen

Tijdens de laatste vergadering van de europese ministers van Landbouw, hebben zes Staten, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zich verzet tegen de voortzetting van het oorspronkelijke programma.  Ze zijn van mening dat dit deel uitmaakt van de sociale politiek van de Staten en niet van de europese begroting.

De voorzitter van de europese Commissie José Manuel Barroso heeft woensdag de 27 europese Staten bijeengeroepen om het eens te worden over het behoud van het europees programma voor hulp aan de armen.  Bij gebrek aan eensgezindheid zal vanaf volgend jaar een drastische vermindering toegepast worden.

“Momenteel, moeten we handelen om 80 miljoen Europeanen te helpen die bedreigd zijn door armoede.  Dit betekent dat de Raad (waar de 27 Staten van de EU zetelen) uiteindelijk ons voorstel moet goedkeuren om het programma van voedselbedeling te behouden voor de minstbedeelden” benadrukte M. Barroso tijdens een toespraak voor de europese afgevaardigden in Straatsburg.

Hij heeft eveneens de euro-afgevaardigden « bedankt » voor « de politieke steun » die ze reeds gaven voor het voorstel van de europese Commissie in juli laatstleden.

De europese verkozenen hebben woensdag terug unaniem de regeringen die verantwoordelijk zijn voor de blokkering veroordeeld.  Ze vroegen hen « om tot rede te komen ».  “Wanneer het gaat om de banken te redden, kan de Raad oplossingen vinden, wanneer het de Voedselbanken betreft is er niemand meer !” protesteerde de Franse Karima Delli (Groenen).

Het europees Programma voor voedselhulp werd gelanceerd in 1987 onder impuls van de toenmalige voorzitter van de europese Commissie, Jacques Delors, na een oproep van de stichter van de « Restos du Cœur », de franse humorist Coluche, door gebruik te maken van de europese landbouwoverschotten.

Maar dit programma, waarvan ruim 18 miljoen mensen genieten, riskeert van 480 miljoen euro dit jaar, naar 113,5 euro te dalen in 2012, tengevolge van een arrest van het europees Hof van justitie.  Het Hof heeft geoordeeld dat dit programma in de loop der jaren vertekend werd, want de landbouwoverschotten die ze bevoorraadden zijn praktisch verdwenen, zodat ze de laatste jaren moeten vervangen worden door massieve voedselaankopen die gefinancierd worden door de Gemeenschappelijke Landbouw Politiek (GLP).

De onderhandelingen worden nog voortgezet achter de coulissen om ten minste een van de weigerende Staten te overtuigen om van mening te veranderen (de Tsjechische Republiek, Zweden, Denemarken en Nederland maken er ook deel van uit) en alzo deze blokkerende minderheid in stukken te laten vliegen.

“Het is beklagenswaardig dat op het ogenblik dat, door de crisis, het aantal mensen die dit programma nodig hebben vermeerdert, de sociale sensibiliteit en de solidariteit een teruggang krijgt bij sommige politieke mensen” betreurde woensdag de poolse minister van Landbouw Marek Sawicki op het Parlement.  Polen neemt momenteel het voorzitterschap waar van de EU.

bron: afp