Browsed by
Month: januari 2012

Valentijnsconcert in Sint-Pieters-op-den-Dijk

Valentijnsconcert in Sint-Pieters-op-den-Dijk

3de benefietconcert tvv Sint-Vincentius-Sint-Pieters-op-den-Dijk

Melodieën van alle tijden

Zondag 12 februari 2012 om 11 uur in de Sint-Pauluskerk


Door:  JOANNA NARYNIECKA aan het klavier

Ze begon op 7 jarige leeftijd met pianolessen te Wroclaw in Polen.

In 1986 behaalde ze het diploma hogere graad ORGEL bij Piotr Grajter,  aan de muziekacademie te Bydgoszcz.

Vanaf 1988 studeerde ze aan het Brugse Conservatorium en behaalde in 1994 de grootste onderscheiding.

In 1996 trok ze naar het Lemmensinstituut waar ze het getuigschrift kerkmuziek behaalde.

En:  PEDRO KRAWCZYK op gitaar

Pedro Krawczyk begon zijn studies in de muziekschool te Warschau bij Kizystof Kassokowski.

In 1984 trok hij naar de Real Conservatorio de Musica te Madrid. Hij vervolgde daar zijn studies bij Demitrio Ballesterosa.

In 1990 behaalde hij het diploma in Valencia bij Rosa Gil Bosque.

Als intermezzo een gastoptreden.

Het concert wordt afgesloten met een aperitief en hapjes op z’n zondags!

Inkom: 10 euro vvk / 12 euro add / kinderen -12 gratis

Kaarten te bekomen via de telefoonnummers:

050 31 23 08 – 050 70 36 65 – 050 31 03 39

Waarvoor doen we het?

‘Huize Fotini’, afgeleid van de Griekse naam photos, wat ‘licht’ betekent.

Is in 2010 open gegaan, we ontvangen daar de 2de en 4de zaterdag van de maand mensen die hulp kunnen gebruiken. We doet dit met voedselpakketten, een bemoedigend gesprek, informatie over eventuele stappen die ze moeten zetten om administratief in orde te zijn enz.

Op een van de muren heeft onze medewerkster Monica het mooie gedicht gemaakt: ‘Geef een straaltje licht, voor elk die je ontmoet, dan is er vreugde en heb je het zelf goed.’ Dat drukt enorm goed uit wat we eigenlijk willen bereiken.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben we, zoals in elk huishouden , geld nodig, daarom hopen we op een volle zaal.

In onze harten

In onze harten

Gij wilt mijn hart

als was ik enig op de wereld.

Gij schenkt uw hart,

enige Heer.

Maar tegelijk

gaat uw liefde uit

naar allen.

Voor allen zijt Gij Broeder.

Gij bidt het Onze Vader voor.

Gij geeft uw leven en uw Geest.

Hoe kan mijn hart

zich afsluiten voor één hart,

enige geliefden insluiten?

Mijn hart kan enkel ingaan in het uwe

als ik uittreed

in de straalkracht van uw liefde

die naar allen uitgaat,

allen bereiken wil.

Michel T’Joen