Browsed by
Month: augustus 2012

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Met het doel hulp te bieden aan de bevolking in Nyabunyegeri die werd geteisterd door overstromingen, heeft de Sint-Vincentiusvereniging, via de Algemene Internationale Raad, een renoveringsproject ontwikkeld voor 85 beschadigde of verwoeste woningen.

Deze woningen waren in zo’n slechte staat dat de muren moesten herbouwd worden.  Ondanks het enthousiasme en de steun van de plaatselijke autoriteiten werd het project uitgesteld tot na het regenseizoen.  Het is immers onmogelijk om adobestenen te maken als er een waterhoos heerst.  Door te kiezen voor de adobesteen, die ter plaatse wordt gemaakt, kan de bevolking meewerken aan de renoveringswerken.

Identifiatie van de begunstigden

Deze wachtperiode, voor de aanvang van de werken in juni, werd besteed om op een rechtvaardige manier te bepalen als eerste hulp nodig had.

Gezien de omvang van de schade en het aantal slachtoffers heeft de Sint-Vincentiusvereniging van Burundi zich ingezet om de minderbedeelden te identificeren.  De plaatselijke bevolking heeft daarbij geholpen.  De prioriteiten werden duidelijk bepaald (gehandicapten, weduwen en weduwnaars, bejaarde mensen, weeskinderen).  De aard van de hulp werd besproken alsook de manier waarop de plaatselijke bevolking kon meehelpen.  Op die manier waren wrevel en jaloersheid uitgesloten.

De dorpelingen werden uitgenodigd en ze konden vragen stellen opdat alles duidelijk zou zijn en misverstanden onmogelijk waren.

De Voorzitter van de Hogere Raad van Burundi heeft bij deze gelegenheid de bevolking eraan herinnerd dat dit hun project is dat het belangrijk was om samen tot een akkoord te komen.

De bevolking wonende op de drie heuvels van het district van Nyabunyegeri (respectievelijk Nyabunyegeri, Mukoranya en Kidori) heeft de lijst van de begunstigden eenstemmig opgesteld.  De Hogere Raad heeft hen gefeliciteerd voor hun dynamisme en hun samenwerkingsgevoel.

Voortgang van de werkzaamheden

In een eerste fase werden 20 woningen gebouwd.  Toen de muren er stonden werd een eerste analyse opgemaakt met als doel nuttige lessen te trekken voor de tweede fase en alzo de bouw van de 65 andere woningen te verbeteren.

In dit stadium is de eerste fase bijna afgerond.  Er ontbreken enkel nog enkele daken in plaatijzer.

In afwachting van de levering van de staalplaten hebben sommige mensen een dekzeil aangebracht en hebben ze hun intrek genomen in hun nieuwe woning.

Zoals voorzien, heeft deze fase toegelaten enkele problemen te ontdekken die heel snel konden worden opgelost dankzij de hulp en het advies van de Vincentianen van de omliggende conferenties.

De nodige bouwstenen werden vervaardigd tijdens het droge seizoen en de bouw van de 65 andere huizen is van start gegaan.

Eens te meer is bewezen dat een plaatselijk initiatief, waarbij de bevolking betrokken wordt, de beste waarborg is om dit soort projecten tot een goed einde te brengen.

We zullen niet nalaten u op de hoogte te houden wanneer de werkzaamheden voltooid zijn.

LUISTEREN

LUISTEREN

Luisteren is misschien het mooiste geschenk dat wij kunnen geven aan iemand, hem zeggen : je bent belangrijk voor mij, je bent interessant, ik ben blij dat je er bent.

Luisteren, is eerst en vooral zwijgen …  Is het u al opgevallen hoe dikwijls u in  « dialogen » uitdrukkingen als « het is net als ik toen … » hoort.  Heel dikwijls is hetgeen de andere zegt de gelegenheid om over zichzelf te praten.

Luisteren, is ophouden zich aan te stellen, monologen te houden om zich te laten veranderen door de andere.  Dit is aanvaarden dat de andere in ons binnenste kijkt zoals hij zou binnenkomen in ons huis en er zich een tijdje zou vestigen, zich comfortabel in onze zetel zou zetten.

Luisteren, is alles laten vallen waar we mee bezig zijn om al onze tijd aan de andere te besteden.  Het is als een wandeling met een vriend : in zijn voetstappen lopen, dichtbij, maar zonder hem in de verlegenheid te brengen, zich door hem laten leiden, samen halt houden, terug vertrekken, voor niets, voor hem.

Luisteren, is proberen hem niet te antwoorden, wetende dat hij in zijn binnenste zelf de antwoorden heeft op zijn vragen.  Het is weigeren te denken in de plaats van de andere, hem raad te geven en zelfs hem te willen begrijpen.

Luisteren is de andere met erkentelijkheid verwelkomen, zoals hij zichzelf omschrijft, zonder zich in zijn plaats te stellen om hem te zeggen hoe het moet.  Het is positief openstaan voor alle ideeën, alle onderwerpen, alle ervaringen, alle oplossingen, zonder te interpreteren, zonder te oordelen, de andere de tijd en ruimte latend om zijn weg te vinden.

Luisteren, is niet willen dat iemand is zoals zus of zo, het is leren zijn specifieke kwaliteiten te ontdekken.  Opmerkzaam zijn als iemand lijdt, is niet, een oplossing of uitleg geven voor zijn leed, het is hem toelaten het zelf te zeggen en het is aan hem om zijn eigen weg te vinden om zich ervan te kunnen bevrijden.  Leren naar iemand  luisteren is het nuttigste dat we kunnen doen om ons te kunnen verlossen van onze eigen wanhoop.

Luisteren, is aan de andere geven wat we zelf nooit gekregen hebben : aandacht, tijd, een liefdevolle aanwezigheid. 

Door te leren naar anderen te luisteren zullen we naar onszelf kunnen luisteren, ons lichaam en onze emoties.  Het is de weg om te leren luisteren naar de aarde en het leven, poëet worden, het hart voelen en de ziel van de dingen zien.  Diegene die kan luisteren leeft niet meer oppervlakkig : hij voelt zich een met het innerlijke van elk levend mens.

 

André Gromolard

Priester van het diocees Lyon