Browsed by
Month: september 2012

Zie toe, mijn broer…

Zie toe, mijn broer…

Kijk naar de wereld met de ogen van Jezus Christus.
Hij, onze Heer en broer,
Wist de kleinste gebaren te zien,
zo ook het penningske van de arme weduwe,
en Hij wist er zich in te verheugen.

Mijn broer, probeer te “zien”
hoe het rijk van de liefde langzaam naar boven komt,
doorheen duizend steeds herhaalde kleine gebaren
van moed, tederheid en van weerstand bieden,
die “neen” zeggen (zonder veel lawaai te maken en zonder felicitatie)
aan de logica van het geld,
van de haat en van de onverschilligheid.

Kijk goed toe, je zult verrast zijn te ontdekken,
al deze mannen en vrouwen,
die dag na dag
nieuwe manieren ontdekken,
om te leven, om te delen en om te hopen,
en die ons openbaren dat het Rijk Gods
onder handbereik ligt.

Zie toe en bemerk al deze mannen en vrouwen
die, in plaats van te schreeuwen dat God blind is,
Hem hun ogen lenen,
die in plaats van te roepen dat God eenhandig is,
Hem hun handen lenen,
die in plaats van te schreeuwen dat God stom is,
Hem hun stem lenen.

Hoor naar de oproep van degene die weent
omdat de Liefde niet wordt bemind.
Laat u oprichten door de verborgen kracht van onze Heer.

Want deze wereld vandaag heeft nood
aan een “zien met het Hart”
aan een plukken van bloemen van hoop,
om beter te kunnen ademen en leven.