Browsed by
Month: maart 2013

Et Resurrexit…

Et Resurrexit…

Zoals de heilige Paulus het in zijn eerste brief aan de Korintiërs schrijft:

En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof.

(…)

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden.

(…)

Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.