Browsed by
Month: mei 2013

Boodschap van de Paus voor de Tweehonderdste verjaardag van Zalige Frédéric Ozanam

Boodschap van de Paus voor de Tweehonderdste verjaardag van Zalige Frédéric Ozanam

Zijne Heiligheid Paus Franciscus richt tot Kardinaal André XXIII, Aartsbisschop van Parijs, de leden van de Sint-Vincentiusvereniging en de deelnemers aan het internationaal colloquium “Frédéric Ozanam, voorloper van de sociale doctrine van de Kerk” zijn welgemeende lof en hij verzekert dat hij met ons zal zijn in het gebed en de dankzegging aan God.
Sinds 1833, plaatste de 20-jarige Frédéric Ozanam zijn leven in het teken van de hulp aan de minderbedeelden.  Hij besliste, samen met enkele parijse vrienden om een kleine groep op te richten om het leed van de armen te verzachten, die de naam “Liefdadigheidsconferentie”  kreeg en onder de bescherming van sint Vincentius a Paulo werd gesteld, die zijn leven heeft gewijd aan naastenliefde en zielzorg van de armen.
Paus Franciscus moedigt de leden van de Sint-Vincentiusvereniging aan zich te inspireren van het voorbeeld van geloof en naastenliefde die Zalige Frédéric Ozanam personifiëerde gedurende heel zijn leven, reeds als student en daarna als hoogleraar.  Hij moedigt ze  aan zich te laten inspireren door de goddelijke liefde in hun dienst aan de minderbedeelden.  Hij nodigt ze ook uit het voorbeeld van de Heer Jezus te volgen.  Hij benadrukt dat we niet bang moeten zijn om de armsten, de zwaksten, de kleinsten liefdevol en teder aan te kijken en hen te zeggen dat God hen liefheeft, hen de tekens van zijn liefde leren herkennen ; en dat we inspanningen moeten leveren voor meer gerechtigheid in de wereld, in het licht van de sociale doctrine van de Kerk.
Door de mensen die deelnemen aan de vieringen van de tweehonderdste verjaardag,  alsook alle leden van de Sint-Vincentiusvereniging toe te vertrouwen aan de voorbede van sint Vincentius a Paulo, Zalige Frédéric Ozanam en Zalige Rosalie Rendu, geeft de Heilige Vader hen van ganser harte de pauselijke zegen.
Van het Vaticaan, 8 april 2013.
Kardinaal Tarcisio Bertone, Staatssecretaris