Browsed by
Month: februari 2014

God zoeken en vinden

God zoeken en vinden

Paus_Franciscus

 

 

Als iemand met volle overtuiging zegt dat hij God ontmoet heeft en dat er geen enkele twijfel is, dan klopt er iets niet.  Dat is voor mij een belangrijke aanwijzing.  Als iemand een antwoord heeft op alle vragen, is dat voor mij het bewijs dat God niet met hem is.  Dit wil zeggen dat het een valse profeet is die de religie in zijn voordeel gebruikt.  De grote gidsen van het volk Gods, zoals Mozes, hebben altijd ruimte gelaten voor twijfel.  Als men ruimte moet laten voor de Heer, en niet voor onze vaste overtuigingen, wil dat zeggen dat we bescheiden moeten zijn.  Het risico om God overal te zoeken en hem overal te vinden is dus het verlangen om te veel te expliciteren en met menselijke zekerheid en arrogantie te zeggen : « God is hier. »  We zullen slechts een God vinden op onze maat.  De juiste instelling is die van Sint Augustinus : God zoeken om hem te vinden en hem vinden om hem steeds te zoeken.
Ons leven is ons niet gegeven als  een operalibretto waarin alles geschreven staat ; het leven bestaat erin te wandelen, zich te ontwikkelen, te handelen, te zoeken en te begrijpen.  Men moet binnengaan in het avontuur van de zoektocht, de ontmoeting en zich laten zoeken en ontmoeten door God.
Wat mij betreft, ik heb een dogmatische zekerheid.  God is aanwezig in het leven van elke mens.  God is aanwezig in het leven van iedereen.  Zelfs als het leven van een mens een complete mislukking is geweest, verwoest door slechte gewoontes zoals drugs of iets anders, is God aanwezig in zijn leven.  Men kan en moet hem zoeken in elk mensenleven.  Zelfs als het leven van een mens een terrein vol doornen en onkruid is, blijft het een plaats waar het goede zaad kan groeien.  Men moet vertrouwen hebben in God.
 
Paus Franciscus

(Aan de culturele tijdschriften der jezuïeten)