Browsed by
Month: oktober 2014

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinne

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinne

Feiten, cijfers en aanbevelingen over eenoudergezinnen en inkomen, werk, huisvesting, kinderopvang,…(Koning Boudewijnstichting – 2014)

 

Zoom17_NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving. Alleenstaande ouders, in de meeste gevallen moeders, moeten in hun eentje instaan voor de opvoeding van de kinderen en voor de gezinsuitgaven, verantwoordelijkheden die normaal worden gedeeld door de twee partners.

De ouders en de kinderen van eenoudergezinnen lopen dus een hoger risico op kansarmoede, en hun situatie is de laatste jaren verslechterd. We moeten dringend structurele antwoorden bieden op de problemen waarmee deze ouders worden geconfronteerd: de moeilijke toegang tot werk, tot fatsoenlijke huisvesting en tot kinderopvang, de lage inkomens, de financiële onmogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen…

Steunmaatregelen voor eenoudergezinnen zijn bovendien ook positief voor alle hulpbehoevende gezinnen.