Browsed by
Month: maart 2017

Lancering federale prijs armoedebestrijding 2017

Lancering federale prijs armoedebestrijding 2017

De federale armoedeprijs die aan zijn negende editie toe is, benadrukt het belang en de inzet van personen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en nuttige wijze bijdragen tot de strijd tegen armoede.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Mevrouw Zuhal Demir en de POD Maatschappelijke Integratie wensen met deze prijs drie kandidaten te bedanken en te motiveren voor hun creatieve en vernieuwende projecten met een prijs van 12.500 euro. Zes andere genomineerden gaan elk met 1.250 euro naar huis.

Voor de editie 2017 gaat men in het bijzonder op zoek naar mensen of projecten die werken rond één van de volgende thema’s:

  1. Armoedebestrijding bij éénoudergezinnen (alleenstaande moeders).
  2. Activering van mensen met een armoedeproblematiek.

Kandidaten die willen meedingen naar één van de prijzen, kunnen hun kandidatuur insturen tot 9 april 2017. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni 2017, te Brussel.

Meer informatie: http://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/oproep-voor-kandidaten-federale-prijs-voor-armoedebestrijding-2017

Formulier kandidatuur: http://forms.mi-is.be/?q=nl/federale_prijs_armoedebestrijding_2017

Aanwerving van ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’

Aanwerving van ‘ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting’

Binnenkort zal de POD Maatschappelijke integratie  opnieuw Ervaringsdeskundigen aanwerven. Met de methodologie van ervaringsdeskundigen helpen ze de toegankelijkheid vergroten van overheidsdiensten door er de visie van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting te integreren.

Wie zoeken ze:

Ze zijn specifiek op zoek naar mensen die ervaring hebben met armoede en/of sociale uitsluiting. Daarenboven is de kijk waarmee ze in het leven staan belangrijk. Kandidaten moeten op een niet veroordelende manier naar anderen kunnen kijken en handelen. Zij gaan met hun eigen levenservaring binnen de overheid aan de slag, met het oog op het verbeteren van de dienstverlening: een luisterend oor bieden aan de burger, een analytisch oog om drempels in procedures te detecteren, een helpende hand om mensen extra te begeleiden en ondersteunen waar nodig, enz.

Alle nodige info vindt u in het document hieronder:

POD-Integratie_Experten17