Browsed by
Month: maart 2018

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Vele jaren reeds verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding die zich richten op de opvang, de begeleiding en de dagelijkse ondersteuning van de minstbedeelden en van projecten die focussen op de sociale integratie van kansarmen en gehandicapten.

Dit jaar is zo een budget van € 3.200.000 opzij gezet voor 2 projectoproepen :

  • € 1.600.000 voor « Ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en minister van Sociale Integratie Denis Ducarme. Deze projectoproep loopt van 1 maart  tot 16 april 2018 om 12u ’s middags
  • € 1.600.000 voor  « Sport en Cultuur  als hefboom in de strijd tegen armoede », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. Deze projectoproep zal later dit jaar gelanceerd worden.

Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online stellen via het formulier voor voedselhulp project op de webstek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie die deze projectoproepen beheert.