maart 2017
M T W T F S S
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Vincentiaans Vormingswerk – Woensdag 19/04/17 – Groenhove

Uitnodiging


aan mensen die meer voeling willen krijgen voor de Vincentiaanse boodschap.

Vanuit de tweevoudige doelstelling:

• de spiritualiteit van Vincent Depaul beter leren kennen en beleven

• elkaar daarin ontmoeten en bemoedigen

wordt u uitgenodigd op de Vincentiusdag, woensdag 19 april 2017.

Alle info in de Folder_VincentiusDag

en Formulier_VincentiusDag

 

Een mooie hoogst voor onze eenheden!

BEDANKT VOOR JE STEM! DE STEMMEN ZIJN GETELD. ONTDEK DE EENHEDEN WINNAARS VAN 2016!

Kregen 10.000eur steun

 

 

 

 

 

Kregen 1.000eur steun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stormlopen op tweedehands boekenbeurs Sint-Vincentius Kortessem

uit

Stormlopen op tweedehands boekenbeurs Sint-Vincentius

Francis Croes

Kortessem – De Sint-Vincentiusvereniging van Kortessem organiseerde zopas een 2-daagse tweedehands boekenbeurs in CC de Mozaïek te Kortessem. De belangstelling was erg groot. Heel wat boekenliefhebbers wisten voor een prikje hun lievelingsboek op de kop te tikken. 

Het voorbije jaar brachten heel wat inwoners van Kortessem en omstreken duizenden boeken, in zeer goede staat, naar het Vincentiushuis in Vliermaalroot. Een groepje vrijwilligers  was wekelijks uren bezig met het uitsorteren en ordenen van de boeken in de verschillende categorieën: kinderboeken, jeugdboeken, strips, romans, fictie en non-fictie. Het werd een prachtige verzameling met diverse exclusieve en waardevolle exemplaren. Ook de lekkerbekken kwamen op de beurs aan hun trekken en smulden van heerlijke pannenkoeken. Zij werden bereid door een team van vrijwilligers. Voorzitster Marèse Claesen: “Een pluim voor al mijn medewerkers. De volledige opbrengst van deze tweedaagse gaat integraal naar de kansarmen uit de Kortessemse deelgemeenten.”

 

 

 

SOLIDARITEITSKLIK VAN VIRTUEEL NAAR CONCREET

clicsolidaire16

Steun de Conferentie van uw keuze door massaal deel te nemen!

Alle deelnemende verenigingen krijgen een schenking van de Stichting Carrefour.

In het totaal wordt € 279.000 onder 79 projecten verdeeld. Er zijn twee klassementen: een voor de verenigingen ondersteund door de Carrefour hypermarkten, en een voor de verenigingen ondersteund door de Carrefour market-supermarkten.

De verenigingen (een ondersteund door Hypermarkt Carrefour en een door Carrefour market-supermarkten) met de meeste stemmen krijgen elk € 20.000.

De 2e tot de 10e plaats krijgen elk € 10.000.

De 11e tot de laatste plaats krijgen elk € 1000.

Ontdek snel alle mooie initiatieven op de website van de actie en stem voor het project dat jou het meeste aanspreekt. We rekenen op jou!

https://solidariteitsklik.be.carrefour.eu/

Delhaize_VB16

FAVV – Nieuwe invriezingsnorm

attention1

De FAVV heeft zijn positie herzien betreffende het invriezen van de producten bestemd voor de voedselhulp.

 

Het is nu toegestaan om goederen te bevriezen op de uiterste consumptiedatum.

De nieuwe omzendbrief behandelt ook onderwerpen aangaande vervaldata, traceerbaarheid en etikettering

 

Meer info: Omzendbrief FAVV van 22/07/2015

 

favv-logo

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinne

Feiten, cijfers en aanbevelingen over eenoudergezinnen en inkomen, werk, huisvesting, kinderopvang,…(Koning Boudewijnstichting – 2014)

 

Zoom17_NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving. Alleenstaande ouders, in de meeste gevallen moeders, moeten in hun eentje instaan voor de opvoeding van de kinderen en voor de gezinsuitgaven, verantwoordelijkheden die normaal worden gedeeld door de twee partners.

De ouders en de kinderen van eenoudergezinnen lopen dus een hoger risico op kansarmoede, en hun situatie is de laatste jaren verslechterd. We moeten dringend structurele antwoorden bieden op de problemen waarmee deze ouders worden geconfronteerd: de moeilijke toegang tot werk, tot fatsoenlijke huisvesting en tot kinderopvang, de lage inkomens, de financiële onmogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen…

Steunmaatregelen voor eenoudergezinnen zijn bovendien ook positief voor alle hulpbehoevende gezinnen.

De Verrijzenis

Piero_resurrection

Piero della Francesca, c.1454, Borgo San Sepolcro


TRADITIE

We vinden het verhaal van de verrijzenis, met enkele verchillen, terug in elk van de vier Evangelies, (Mt.28,1-10; Mc.16,1-8; Lc.24,1-9; Joh.20,1-18).

Na de sabbat, drie dagen na de dood van Jezus begeven de Heilige vrouwen zich voorzien van reukwerk naar het graf van Jezus om hem te balsemen. Onderweg vroegen zij zich af wie de zware steen die het graf afdekte, voor hen zou wegrollen. Daar aangekomen vonden ze het graf geopend , terwijl een jonge man in het wit gekleed hen aankondigde : “Gij zoekt Jezus van Nazareth, de gekruisigde : hij is verrezen”. Verrezen in de morgen van de eerste dag van de week, verschijnt Jezus vooreerst aan Maria Magdalena, die hem voor de tuinman aanziet.

Het christelijke Paasfeest herinnert aan de Opstanding van Christus: Dit Paasfeest is het voornaamste feest op de christelijke feestkalender: Het liturgisch jaar vertrekt vanuit , en is opgebouwd rond dit gebeuren.

HOE WORDT DIT GEBEUREN WEERGEGEVEN ?

In vroegchristelijke kerk, vinden we geen voorstelling van de Verrijzenis, maar die wordt op een symbolische wijze opgeroepen. In de IV°en de V° eeuw symboliseren het kruis met het monogram van Christus (beginletters van de naam) de overwinning van de Verrijzenis op de dood. Deze symbolische strekking , die eigen is aan christelijke meditatie, verdwijnt niet helemaal in de loop van de Middeleeuwen. In de Oostelijke Kerk is de zon vanaf de IX° eeuw het symbool van de Verrijzenis (Psalmboek van Utrecht v.930). In de XIV°eeuw, wordt de Verrezene voorgesteld door een verschijning badend in het licht; vanaf de XVI°eeuw wordt hij voorgesteld door een opgaande zon in een landschap. ( Altdorfer, 1518) Wenen, “Kunsthistorisches Museum”).

De Verrijzenis heeft een rijke geschiedenis in de iconografie. Men kan die chronologisch bestuderen of naar gelang de aard van de kunstwerken die in de traditie zijn blijven bestaan. De Psalmboeken en de getijdenboeken hebben daarin een lange traditie.

Het verloop van de gebeurtenis is blijkbaar pas aan bod gekomen in de XV° eeuw : Christus die het graf verlaat wordt van voren weergegeven, terwijl hij vaak de rechterhand opheft in een zegenend gebaar. Deze manier van voorstellen overheerst in de Duitse kunst vanaf de bloeitijd van de Middeleeuwen tot in de XIV °eeuw, en breidt zich verder uit in Italië in de XV°eeuw: Christus komt als overwinnaar uit het graf te voorschijn . (Piero della Francesca, v.1454, Pinacotheek van Borgo San Sepolcro).

Christus, van wie het uiteinde van de vlaggenstok rust op de bovenkant van het graf, tekent zich af op een landschap met de contouren van een zicht uit Toscane en Umbrië. Het graf vertoont de trekken van een altaar( zoals bij het tafereel van de Hemelvaart van Maria). Aan beide kanten van het graf zwaaien engelen voorzien van kaarsen met wierookpotten, waardoor een iconografisch verwant-schap wordt opgeroepen met de liturgische Paasdiensten.

Het streven naar realisme dat zich in de XIV° en de XV°eeuw doorzet, gaat gepaard met het uitvinden van het perspectief in de schilderkunst; het staat in verband met de bezorgdheid om het transcendente mysterie in het gebeuren te respecteren.

Het thema waarbij Christus boven het graf zweeft, verschijnt vanaf de XIV° eeuw in Italië, ontwikkelt zich tijdens de Renaissance en zet zich door tot in de XVII°en XVIII° eeuw. De kunstenaars gebruiken nu eens een hiëratische stijl, en dan weer eens een vrijere stijl. Het eerste gekende werk in Italië is een muurschildering (fresco) van Andrea da Firenze (1365, kerk Santa Maria Novella in Florence). Daarna nemen Ghiberti( Doopkapel Florence 1424) en Tintoretto (1587 Scuola di San Rocco in Venetië) , dit thema over.

Een weergave die typisch is voor de Renaissance toont Christus rechtop staande op het graf, vermoedelijk een vertolking van het Paasgebruik in de Middeleeuwen, waarbij een afbeelding van Christus werd geplaatst op het altaar.(Dürer, Passion 1512).
Het graf wordt vaak weergegeven  als een rotsachtige grot. In de XVII° en de XVIII° eeuw wordt deze voorstelling de bevoorrechte weergave als het symbool van de verheerlijking van Christus. Soms wordt Hij ook afgebeeld rechtopstaande voor het lege graf.

DE BEWAKERS BIJ HET GRAF (Mt.28,4)

Alhoewel ze alléén door Mattheus worden vermeld, komen de bewakers slechts in een klein aantal (2 of 3) voor in de werken van de bloeitijd van de Middeleeuwen. Ze zijn ingedommeld.  Vanaf de XIV° eeuw  zijn ze groter in aantal en nemen ze een belangrijkere plaats in. Verblind door het intense licht van de Verschijning, zijn ze bevangen door de schrik. Vanaf de XV° eeuw worden hun houdingen en gebaren meer en meer pathetisch. De bewakers anachronistisch gekleed. De kleren en de wapens die ze dragen zijn meer en meer ontleend aan die uit de tijd van de kunstenaars zelf (Noël Coypel, Verrijzenis van Christus, 1700, Rennes).

Coypel_Resurrection

Noël Coypel, Verrijzenis van Christus, 1700, Rennes

Bron: Naar “La Bible et les Saints, Guide Iconographique”, Flammarion, 1990.

 

Enkele bemerkingen in verband met de “OPSTANDING VAN CHRISTUS” van Piero della Francesca,
Borgo San Sepolcro, Pinacoteca Comunale.

Christus houdt in zijn hand een wit vaandel versierd met een rood kruis, het symbool van de Opstanding. Pierro della Francesca heeft gekozen voor een statische voorstelling die stilzwijgend en alleenstaand wordt uitgebeeld, zonder de aanwezigheid van ook maar één hemels wezen. Christus staat onbeweeglijk in een frontale houding : de verrijzenis betekent een radicale ommekeer in de geschiedenis van de mensheid, die erdoor in twee periodes wordt ingedeeld: voor en na de Verrijzenis.

De weergave van de sarcofaag is hier belangrijk: Pierro della Francesca  heeft die muurschildering gemaakt voor  zijn geboortestad, Borgo San Sepolcro,waarvan zowel de naam als en het wapen verwijzen naar het graf van Christus. De vier soldaten zijn diep ingeslapen. Het landschap op het fresco dat deels kaal , deels vol groen is, verbeeldt de opstanding uit de zonden en het begin van het nieuwe leven dat aan de wereld werd geschonken bij de Verrijzenis van Christus.

Bron: Stefano Suffi, “Le Nouveau Testament, Repères iconographiques”, Hazan , 2003

 

God zoeken en vinden

Paus_Franciscus

 

 

Als iemand met volle overtuiging zegt dat hij God ontmoet heeft en dat er geen enkele twijfel is, dan klopt er iets niet.  Dat is voor mij een belangrijke aanwijzing.  Als iemand een antwoord heeft op alle vragen, is dat voor mij het bewijs dat God niet met hem is.  Dit wil zeggen dat het een valse profeet is die de religie in zijn voordeel gebruikt.  De grote gidsen van het volk Gods, zoals Mozes, hebben altijd ruimte gelaten voor twijfel.  Als men ruimte moet laten voor de Heer, en niet voor onze vaste overtuigingen, wil dat zeggen dat we bescheiden moeten zijn.  Het risico om God overal te zoeken en hem overal te vinden is dus het verlangen om te veel te expliciteren en met menselijke zekerheid en arrogantie te zeggen : « God is hier. »  We zullen slechts een God vinden op onze maat.  De juiste instelling is die van Sint Augustinus : God zoeken om hem te vinden en hem vinden om hem steeds te zoeken.
Ons leven is ons niet gegeven als  een operalibretto waarin alles geschreven staat ; het leven bestaat erin te wandelen, zich te ontwikkelen, te handelen, te zoeken en te begrijpen.  Men moet binnengaan in het avontuur van de zoektocht, de ontmoeting en zich laten zoeken en ontmoeten door God.
Wat mij betreft, ik heb een dogmatische zekerheid.  God is aanwezig in het leven van elke mens.  God is aanwezig in het leven van iedereen.  Zelfs als het leven van een mens een complete mislukking is geweest, verwoest door slechte gewoontes zoals drugs of iets anders, is God aanwezig in zijn leven.  Men kan en moet hem zoeken in elk mensenleven.  Zelfs als het leven van een mens een terrein vol doornen en onkruid is, blijft het een plaats waar het goede zaad kan groeien.  Men moet vertrouwen hebben in God.
 
Paus Franciscus

(Aan de culturele tijdschriften der jezuïeten)

 

Wensen2013