Browsed by
Author: admin

KRC Genk – beObank – De warmste maand – Samen gaan we in heel Limburg voor Vincentius

KRC Genk – beObank – De warmste maand – Samen gaan we in heel Limburg voor Vincentius

Samen met onze supporters verzamelden we op 21 oktober
maar liefst 10.000 kg voedsel.

Een voorraad waarmee Vincentius meteen aan de slag kon om voedselpakketten te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Die overweldigende steun van onze supporters en het werkelijke verschil dat we met deze eenvoudige actie maakten voor zoveel mensen, inspireerde KRC Genk om dit eindjaar een wel zeer bijzondere actie op poten te zetten. Samen met onze supporters, Vincentius en hoofdsponsor Beobank zien we het groot. Maar liefst 13 Limburgse Vincentius conferenties vragen onze hulp, zeker nu want zonder volle maag geen warme feestdagen. Samen gaan we voor de warmste maand!

link: https://www.krcgenk.be/nl/nieuws/3279/samen-gaan-we-in-heel-limburg-voor-de-warmste-maand

 

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Vele jaren reeds verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding die zich richten op de opvang, de begeleiding en de dagelijkse ondersteuning van de minstbedeelden en van projecten die focussen op de sociale integratie van kansarmen en gehandicapten.

Dit jaar is zo een budget van € 3.200.000 opzij gezet voor 2 projectoproepen :

  • € 1.600.000 voor « Ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en minister van Sociale Integratie Denis Ducarme. Deze projectoproep loopt van 1 maart  tot 16 april 2018 om 12u ’s middags
  • € 1.600.000 voor  « Sport en Cultuur  als hefboom in de strijd tegen armoede », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. Deze projectoproep zal later dit jaar gelanceerd worden.

Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online stellen via het formulier voor voedselhulp project op de webstek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie die deze projectoproepen beheert.

“Keer je tot God met uitbundig vertrouwen” • sint Vincentius a Paulo

“Keer je tot God met uitbundig vertrouwen” • sint Vincentius a Paulo

Wat een goede raad krijgen we hier van sint Vincentius a Paulo !

 

Je “met uitbundig vertrouwen tot God keren”, betekent het geluk te hebben drager te zijn van een onuitputtelijke hoop.

Een hoop te delen met allen die in nood verkeren en die dikwijls nauwelijks nog enige hoop koesteren voor wat dan ook. Een hoop om met meer kracht tegen de onverschilligheid te vechten, en van de verontwaardiging over te gaan tot actie.

Bij deze eindejaarsfeesten gaan veelal heel wat goede voornemens gepaard. “Keer je tot God met uitbundig vertrouwen” is een waardevol voornemen dat je ongetwijfeld vreugde en sereniteit zal brengen.

 

Een Zalig Kerstfeest en een vreugdevol nieuw jaar 2018 toegewenst !