Browsed by
Category: Algemeen

Projectoproep 2020

Projectoproep 2020

Projectoproep 2020 met start crowdgiving platform “Vincent de Paul Belgium”

Beste vrienden,

We staan voor talrijke uitdagingen in de strijd tegen armoede, in de eerste plaats om de mensen die er direct slachtoffer van zijn te helpen. Zoals elk jaar lanceren we dan ook opnieuw een projectoproep. Jullie weten inmiddels dat wij bij de Nationale Raad het hele jaar 15% inhouden op de giften voor jullie plaatselijke eenheden. Dat bedrag gaat integraal naar ons solidariteitsfonds. Die spaarpot wordt een keer per jaar aangesproken om jullie nieuwe projecten te steunen.

Ook nu raden wij aan om jullie activiteiten voor de meest kansarmen eens tegen het licht te houden.  Probeer daarom, misschien wel samen mét de bezoekers, dat soort projecten te identificeren dat het best aan hun behoeften kan voldoen.  Onze prioriteit zal dit jaar nog meer worden gegeven aan de ondersteuning van innovatieve ideeën voor de lange termijn.  De steun die wij vanuit de Nationale Raad willen bieden is namelijk tweeledig:

 1. Onmiddellijke tussenkomst naar aanleiding van een acute nood: voedselpakketten, kledinghulp, betaling van geneesmiddelen, …
 2. Ondersteuning van jullie strategie op lange termijn zoals: een lokaal waar de mensen hun verhaal kunnen doen, sociale kruidenierswinkels, huiswerkscholen, alfabetisering,            gemeenschappelijke moestuinen, enz.

Beide invalshoeken zijn even belangrijk en worden over het algemeen simultaan gevolgd.  Niettemin willen wij als Nationale Raad vooral strategische projecten op lange termijn een duwtje geven in jullie regio’s.  Enkel op die manier is onze steun aan mensen in moeilijkheden op lange termijn verzekerd.

We nodigen hierbij ook onze Provinciale (Gewestelijke) Raden uit om projectwerking in hun respectievelijke regio te stimuleren en de meest waardevolle projecten te promoten bij onze Nationale Raad.  Wij zullen daarover een besluit nemen in functie van het criterium « strategie op lange termijn » en een aantal andere criteria die hierna aan bod komen.

Plaatselijke eenheden met interesse voor een project worden verzocht hun dossier uiterlijk op 31 januari 2020 naar hun Provinciale (Gewestelijke) Raad te sturen.  Zij zullen dan hun advies geven aan onze Nationale Raad tegen ten laatste 28 februari 2020.  Alle weerhouden projecten zullen voorgelegd worden op onze gewone algemene vergadering van april 2020 en meteen daarna uitbetaald worden.

Graag vestigen wij uw aandacht op de volgende criteria:

 1. Het formulier « Projectoproep 2020 » moet worden gebruikt om uw project voor te stellen. U kunt het downloaden op berichten.vincentdepaul.be of aanvragen via contact@vincentdepaul.be
 2. We aanvaarden enkel een project per eenheid.
 3. Enkel die eenheden die hun jaarverslag de afgelopen 3 jaar ingediend hebben, mogen een project voorleggen.
 4. Eenheden met een vermogen van meer dan 100.000 euro zullen voor deze oproep niet worden weerhouden.
 5. Eenheden die een nalatenschap in bewaring hebben bij de Nationale of Provinciale (gewestelijke) Raad worden uitgenodigd om dit eerst volledig aan te spreken om hun project te financieren.
 6. Projecten die rechtstreeks ingediend worden bij de Nationale Raad worden niet aanvaard.
 7. De gesteunde projecten kunnen geen terugbetalingen zijn van facturen voor reeds uitgevoerde acties. Recurrente kosten (bv. het in dienst nemen van een werknemer) komen niet in aanmerking.
 8. Voor werken aan onroerend goederen is het noodzakelijk dat de eenheid eigenaar is, titularis van een contract van erfpacht, vruchtgebruik of huur voor een periode van tenminste 5 jaar.

Dit jaar lanceren we bovendien een nieuwe tool om jullie projectfinanciering lokaal te ondersteunen: een crowdgiving webplatform!  Zo kunnen jullie je plaatselijke werking en zichtbaarheid vergroten via sociale media, en plaatselijk sponsors vinden die het project mee kunnen financieren.

Praktisch:

 • Het platform is toegankelijk via www.crowdgiving.be
 • Voor deze eerste editie is het de Nationale Raad die uw project, op basis van een volledig dossier op de website plaatst. Het is dan aan u om het aan anderen bekend te maken via e-mail of het te delen op sociale media zoals Facebook.
 • De online ingezamelde giften voor uw project worden integraal overgemaakt aan uw plaatselijke eenheid, zonder inhouding van 15%. Zij komen in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid.
 • Als uw project wordt geselecteerd en ondersteund door de Nationale Raad, zal het toegekende bedrag ook via het crowdgiving platform worden overgeschreven. Een signaal en stimulans voor andere toekomstige sponsors!

Laten we samen met onze projecten “een netwerk van liefdadigheid en sociale rechtvaardigheid rondom de hele wereld te spannen, en zo de droom van Frederic Ozanam waarmaken!

Vincentiaanse groeten namens de leden van de Nationale Raad

Veel succes ermee !

KRC Genk – beObank – De warmste maand – Samen gaan we in heel Limburg voor Vincentius

KRC Genk – beObank – De warmste maand – Samen gaan we in heel Limburg voor Vincentius

Samen met onze supporters verzamelden we op 21 oktober
maar liefst 10.000 kg voedsel.

Een voorraad waarmee Vincentius meteen aan de slag kon om voedselpakketten te maken voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Die overweldigende steun van onze supporters en het werkelijke verschil dat we met deze eenvoudige actie maakten voor zoveel mensen, inspireerde KRC Genk om dit eindjaar een wel zeer bijzondere actie op poten te zetten. Samen met onze supporters, Vincentius en hoofdsponsor Beobank zien we het groot. Maar liefst 13 Limburgse Vincentius conferenties vragen onze hulp, zeker nu want zonder volle maag geen warme feestdagen. Samen gaan we voor de warmste maand!

link: https://www.krcgenk.be/nl/nieuws/3279/samen-gaan-we-in-heel-limburg-voor-de-warmste-maand

 

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Vele jaren reeds verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding die zich richten op de opvang, de begeleiding en de dagelijkse ondersteuning van de minstbedeelden en van projecten die focussen op de sociale integratie van kansarmen en gehandicapten.

Dit jaar is zo een budget van € 3.200.000 opzij gezet voor 2 projectoproepen :

 • € 1.600.000 voor « Ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en minister van Sociale Integratie Denis Ducarme. Deze projectoproep loopt van 1 maart  tot 16 april 2018 om 12u ’s middags
 • € 1.600.000 voor  « Sport en Cultuur  als hefboom in de strijd tegen armoede », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. Deze projectoproep zal later dit jaar gelanceerd worden.

Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online stellen via het formulier voor voedselhulp project op de webstek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie die deze projectoproepen beheert.