Browsed by
Category: Sociale indicatoren

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Projectoproep “De strijd tegen armoede”

Vele jaren reeds verleent de Nationale Loterij subsidies aan talrijke instellingen en organisaties actief in de sociale sector.

Zo draagt ze haar steentje bij tot de realisatie van projecten inzake armoedebestrijding die zich richten op de opvang, de begeleiding en de dagelijkse ondersteuning van de minstbedeelden en van projecten die focussen op de sociale integratie van kansarmen en gehandicapten.

Dit jaar is zo een budget van € 3.200.000 opzij gezet voor 2 projectoproepen :

  • € 1.600.000 voor « Ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en minister van Sociale Integratie Denis Ducarme. Deze projectoproep loopt van 1 maart  tot 16 april 2018 om 12u ’s middags
  • € 1.600.000 voor  « Sport en Cultuur  als hefboom in de strijd tegen armoede », een projectoproep op initiatief van Minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir. Deze projectoproep zal later dit jaar gelanceerd worden.

Geïnteresseerde organisaties kunnen hun kandidatuur online stellen via het formulier voor voedselhulp project op de webstek van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie die deze projectoproepen beheert.

FAVV – Nieuwe invriezingsnorm

FAVV – Nieuwe invriezingsnorm

attention1

De FAVV heeft zijn positie herzien betreffende het invriezen van de producten bestemd voor de voedselhulp.

 

Het is nu toegestaan om goederen te bevriezen op de uiterste consumptiedatum.

De nieuwe omzendbrief behandelt ook onderwerpen aangaande vervaldata, traceerbaarheid en etikettering

 

Meer info: Omzendbrief FAVV van 22/07/2015

 

favv-logo

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinne

Een structurele aanpak van de verarming van eenoudergezinne

Feiten, cijfers en aanbevelingen over eenoudergezinnen en inkomen, werk, huisvesting, kinderopvang,…(Koning Boudewijnstichting – 2014)

 

Zoom17_NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep in onze samenleving. Alleenstaande ouders, in de meeste gevallen moeders, moeten in hun eentje instaan voor de opvoeding van de kinderen en voor de gezinsuitgaven, verantwoordelijkheden die normaal worden gedeeld door de twee partners.

De ouders en de kinderen van eenoudergezinnen lopen dus een hoger risico op kansarmoede, en hun situatie is de laatste jaren verslechterd. We moeten dringend structurele antwoorden bieden op de problemen waarmee deze ouders worden geconfronteerd: de moeilijke toegang tot werk, tot fatsoenlijke huisvesting en tot kinderopvang, de lage inkomens, de financiële onmogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen…

Steunmaatregelen voor eenoudergezinnen zijn bovendien ook positief voor alle hulpbehoevende gezinnen.

18 miljoen bedreigde Europeanen hebben de europese voedselhulp meer dan nodig

18 miljoen bedreigde Europeanen hebben de europese voedselhulp meer dan nodig

 

De « Secours populaire » organiseerde daarom vandaag een gigantisch « Airfood » om 13 uur op het Luxemburgplein te Brussel.

Ze hadden de tafel gedekt met borden, bestek, stoelen aangeschoven en ze zijn aan tafel gaan zitten voor een « Airfood » maaltijd, t.t.z. zonder voedsel.

Het was bedoeld als waarschuwing voor de Europese Staatshoofden die op 22 en 23 november 2012 bijeenkomen om te beslissen over de toekomst van de europese voedselhulp.

 

« Binnen 1 jaar, zullen 18 miljoen Europeanen niet meer doen alsof . »

« Zeg JA voor het behoud van de europese voedselhulp. »

 

Om de voedselhulp te behouden, hebben wij u nodig !

Daarom vragen wij u om te reageren en een mail te sturen naar : contact@vincentdepaul.be met de tekst die u hieronder vindt.

 

Het europees programma voor hulp aan kansarmen moet in 2012 worden besnoeid met 400 miljoen Euro (75 % van het bedrag).  Ik reageer tegen deze ontoelaatbare feitelijke situatie : ik schrijf.  Mijn woord is essentieel, en zal worden overgemaakt aan de europese beslissingsbevoegde personen en aan het grote publiek.

« Onderteken met uw naam »

Hulp aan de armen : de Staten moeten het behoud van het europees programma waarborgen

Hulp aan de armen : de Staten moeten het behoud van het europees programma waarborgen

Tijdens de laatste vergadering van de europese ministers van Landbouw, hebben zes Staten, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, zich verzet tegen de voortzetting van het oorspronkelijke programma.  Ze zijn van mening dat dit deel uitmaakt van de sociale politiek van de Staten en niet van de europese begroting.

De voorzitter van de europese Commissie José Manuel Barroso heeft woensdag de 27 europese Staten bijeengeroepen om het eens te worden over het behoud van het europees programma voor hulp aan de armen.  Bij gebrek aan eensgezindheid zal vanaf volgend jaar een drastische vermindering toegepast worden.

“Momenteel, moeten we handelen om 80 miljoen Europeanen te helpen die bedreigd zijn door armoede.  Dit betekent dat de Raad (waar de 27 Staten van de EU zetelen) uiteindelijk ons voorstel moet goedkeuren om het programma van voedselbedeling te behouden voor de minstbedeelden” benadrukte M. Barroso tijdens een toespraak voor de europese afgevaardigden in Straatsburg.

Hij heeft eveneens de euro-afgevaardigden « bedankt » voor « de politieke steun » die ze reeds gaven voor het voorstel van de europese Commissie in juli laatstleden.

De europese verkozenen hebben woensdag terug unaniem de regeringen die verantwoordelijk zijn voor de blokkering veroordeeld.  Ze vroegen hen « om tot rede te komen ».  “Wanneer het gaat om de banken te redden, kan de Raad oplossingen vinden, wanneer het de Voedselbanken betreft is er niemand meer !” protesteerde de Franse Karima Delli (Groenen).

Het europees Programma voor voedselhulp werd gelanceerd in 1987 onder impuls van de toenmalige voorzitter van de europese Commissie, Jacques Delors, na een oproep van de stichter van de « Restos du Cœur », de franse humorist Coluche, door gebruik te maken van de europese landbouwoverschotten.

Maar dit programma, waarvan ruim 18 miljoen mensen genieten, riskeert van 480 miljoen euro dit jaar, naar 113,5 euro te dalen in 2012, tengevolge van een arrest van het europees Hof van justitie.  Het Hof heeft geoordeeld dat dit programma in de loop der jaren vertekend werd, want de landbouwoverschotten die ze bevoorraadden zijn praktisch verdwenen, zodat ze de laatste jaren moeten vervangen worden door massieve voedselaankopen die gefinancierd worden door de Gemeenschappelijke Landbouw Politiek (GLP).

De onderhandelingen worden nog voortgezet achter de coulissen om ten minste een van de weigerende Staten te overtuigen om van mening te veranderen (de Tsjechische Republiek, Zweden, Denemarken en Nederland maken er ook deel van uit) en alzo deze blokkerende minderheid in stukken te laten vliegen.

“Het is beklagenswaardig dat op het ogenblik dat, door de crisis, het aantal mensen die dit programma nodig hebben vermeerdert, de sociale sensibiliteit en de solidariteit een teruggang krijgt bij sommige politieke mensen” betreurde woensdag de poolse minister van Landbouw Marek Sawicki op het Parlement.  Polen neemt momenteel het voorzitterschap waar van de EU.

bron: afp