Browsed by
Category: Vincentiaans hulpbetoon

DRINGEND !!! Solidariteitsoproep om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen te helpen

DRINGEND !!! Solidariteitsoproep om de slachtoffers van de tyfoon Haiyan in de Filipijnen te helpen

Onnodig u te zeggen dat wij uw steun nodig hebben om de slachtoffers van deze verschrikkelijke catastrofe te helpen. Onze medebroeders ter plaatse hebben ons nodig om de slachtoffers van deze tyfoon verder te kunnen bijstaan.  Ziehier de getuigenissen van Vincentianen van het eiland Cebu die zich op de plaats van de ramp bevinden om de slachtoffers van hun regio bij te staan :

 

Philippines Typhoon
photo: Aaron Favila

 

Agnes Pontijon, gewestelijke coördinatrice van de Sint-Vincentiusvereniging :

… Gisteren zijn we om 4 uur ‘s morgens naar Daanbantayan geweest.  De wegen waren moeilijk berijdbaar, electriciteitspalen waren omgevallen, soms ook op de huizen.  In de eerste plaats hebben we meer dan 150 pakketten hulpgoederen uitgedeeld.  Ik heb enkel het nodige geld voorgeschoten omdat ik het bedrag dat u gestort hebt nog niet kon afhalen. 

De situatie is uitermate ernstig – alles is verwoest, er is geen electriciteit, geen water, en geen voedsel.  De winkels zijn verdwenen en geld afhalen is onmogelijk omdat de banken eveneens vernield zijn.

We waren de eersten om er goederen te verdelen, iets later werd er water uitgedeeld.

Zelfs het consultatiebureau van de Zusters heeft geen voedsel meer en we hebben er hen ook gebracht.

In onze regio hebben 25 leden van de Sint-Vincentiusvereniging en 75 begunstigde families geen woning meer.  300 families van onze conferentie te « Baranggay » hebben hulp nodig.  We gaan er terugkeren zodra we klaar zijn om de goederen te kunnen uitdelen.

 

Janet, plaatselijke vincentiaan :

… Zeg hen dat we ongedeerd zijn maar dat we niets meer hebben.  We moeten van nul herbeginnen, maar we zijn God dankbaar dat niemand gewond is.  In onze streek zijn de huizen van 25 actieve leden van onze conferentie « St Rose » volledig vernield.  Een electriciteitspaal met transformator is op het huis van Susan gevallen.  Gelukkig zijn ze ongedeerd.

 

HELP ONS ONZE MEDEBROEDERS TER PLAATSE TE STEUNEN !

 

Gelieve uw giften te storten op volgende rekening :

« Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland vzw »

 BE55  3101 4025 7844 met vermelding « Solidariteit Filipijnen »

 

Wij danken u voor uw vrijgevigheid en uw gebeden.

 

Léon Even

Voorzitter

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Burundi : Renoveringsproject van de woningen te Nyabunyegeri

Met het doel hulp te bieden aan de bevolking in Nyabunyegeri die werd geteisterd door overstromingen, heeft de Sint-Vincentiusvereniging, via de Algemene Internationale Raad, een renoveringsproject ontwikkeld voor 85 beschadigde of verwoeste woningen.

Deze woningen waren in zo’n slechte staat dat de muren moesten herbouwd worden.  Ondanks het enthousiasme en de steun van de plaatselijke autoriteiten werd het project uitgesteld tot na het regenseizoen.  Het is immers onmogelijk om adobestenen te maken als er een waterhoos heerst.  Door te kiezen voor de adobesteen, die ter plaatse wordt gemaakt, kan de bevolking meewerken aan de renoveringswerken.

Identifiatie van de begunstigden

Deze wachtperiode, voor de aanvang van de werken in juni, werd besteed om op een rechtvaardige manier te bepalen als eerste hulp nodig had.

Gezien de omvang van de schade en het aantal slachtoffers heeft de Sint-Vincentiusvereniging van Burundi zich ingezet om de minderbedeelden te identificeren.  De plaatselijke bevolking heeft daarbij geholpen.  De prioriteiten werden duidelijk bepaald (gehandicapten, weduwen en weduwnaars, bejaarde mensen, weeskinderen).  De aard van de hulp werd besproken alsook de manier waarop de plaatselijke bevolking kon meehelpen.  Op die manier waren wrevel en jaloersheid uitgesloten.

De dorpelingen werden uitgenodigd en ze konden vragen stellen opdat alles duidelijk zou zijn en misverstanden onmogelijk waren.

De Voorzitter van de Hogere Raad van Burundi heeft bij deze gelegenheid de bevolking eraan herinnerd dat dit hun project is dat het belangrijk was om samen tot een akkoord te komen.

De bevolking wonende op de drie heuvels van het district van Nyabunyegeri (respectievelijk Nyabunyegeri, Mukoranya en Kidori) heeft de lijst van de begunstigden eenstemmig opgesteld.  De Hogere Raad heeft hen gefeliciteerd voor hun dynamisme en hun samenwerkingsgevoel.

Voortgang van de werkzaamheden

In een eerste fase werden 20 woningen gebouwd.  Toen de muren er stonden werd een eerste analyse opgemaakt met als doel nuttige lessen te trekken voor de tweede fase en alzo de bouw van de 65 andere woningen te verbeteren.

In dit stadium is de eerste fase bijna afgerond.  Er ontbreken enkel nog enkele daken in plaatijzer.

In afwachting van de levering van de staalplaten hebben sommige mensen een dekzeil aangebracht en hebben ze hun intrek genomen in hun nieuwe woning.

Zoals voorzien, heeft deze fase toegelaten enkele problemen te ontdekken die heel snel konden worden opgelost dankzij de hulp en het advies van de Vincentianen van de omliggende conferenties.

De nodige bouwstenen werden vervaardigd tijdens het droge seizoen en de bouw van de 65 andere huizen is van start gegaan.

Eens te meer is bewezen dat een plaatselijk initiatief, waarbij de bevolking betrokken wordt, de beste waarborg is om dit soort projecten tot een goed einde te brengen.

We zullen niet nalaten u op de hoogte te houden wanneer de werkzaamheden voltooid zijn.

Hoorn van Afrika.

Hoorn van Afrika.

Ze hebben ons nodig !


Ik denk niet dat het nodig is dat ik u spreek over de hongersnood die deze regio van de wereld teistert.

Ik denk niet dat wij, vincentianen, onverschillig mogen blijven voor deze ellende.

Ik denk dat als wij ons mobiliseren, wij ons steentje kunnen bijdragen aan de structuur die op gang komt : de internationale hulp.

Sommigen zullen zeggen dat de Sint-Vincentiusvereniging niet veel kan doen tegenover zo’n dramatische situatie.  Door dit te zeggen, kiezen we de gemakkelijkheid, we keren ons in onszelf, we onttrekken ons aan onze verantwoordelijkheden, ten opzichte van onze inzet als vincentiaan.

Het is waar dat wij alleen niets kunnen doen maar door de actie van de NGO’s, die op het terrein werken, te steunen, zullen wij de wens van onze stichter in praktijk brengen.  Frédéric Ozanam die “de wereld wou omsluiten in een netwerk van liefdadigheid”.

De leden van het “Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland” wensen, hopen, verwachten dat elke vincentiaan, elke conferentie, elk centrum bereid is zijn bijdrage te leveren, hoe klein ook, aan dit project om al deze mensen te helpen, al deze kinderen die dag na dag trachten te overleven.

Wij stellen u het volgende actieschema voor :

• Op 9 september aanstaande, gaan we Frédéric Ozanam vieren. Het zou de gelegenheid zijn voor de vincentianen om deze verjaardag te herinneren aan de parochianen tijdens de Eucharistievieringen van 10 en 11 september (een mededelingsvoorstel om te lezen tijdens deze Eucharistievieringen zal ter uwer beschikking staan op de blog) ; en om aan de verantwoordelijken van de verschillende parochies te vragen om de collecte te mogen doen (of een collecte bij het buitengaan van de kerk) ten gunste van de bewoners van de hoorn van Afrika.

• Indien, om welke reden ook, deze inzamelingen niet kunnen worden georganiseerd, verwachten de leden van het “Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland” dat elke vincentiaan, elke conferentie en elk centrum zijn verantwoordelijkheden neemt door deel te nemen aan deze fondsenwerving.

• Waarom niet voorstellen, door middel van een pamflet (AppelHoorn11) om 40 Euro te storten aan het Hulpbetoon, hetgeen zou toelaten te genieten van een fiscaal attest.

• Waar de Sint-Vincentiusvereniging aanwezig is in Kenia en Ethiopië, is ze het niet in Somalië en nog minder temidden van deze mensen in nood.  De Sint-Vincentiusvereniging van België zal dus deelnemen aan het “Consortium 1212”* die over de nodige logistiek beschikt om de fondsen zo goed mogelijk te gebruiken.  Het ingezamelde geld zal dus verzonden worden via deze groep van NGO’s.

Het “Consortium 1212” is samengesteld uit : Caritas Internationaal, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-Solidariteit en Unicef België.  Deze organisaties, leden van het Belgische Consortium voor noodsituaties, zijn actief in deze regio van Afrika.

Let op!

Al de ingezamelde bedragen moeten worden gestort op rekeningnummer van:

Vincentiaans Hulpbetoon in het Buitenland

310-1402578-44

IBAN: BE55 3101 4025 7844

Informatie over de situatie in Haïti

Informatie over de situatie in Haïti

(AP Photo/Julie Jacobson)

Bij het zien van de reusachtige schade, hebben de Sint-Vincentiusvereniging en de Dochters der Liefde besloten samen te werken om bijstand te verlenen aan de slachtoffers van de ramp.  Deze gezamenlijke inspanning betrekt de leden van de Haïtiaanse Sint-Vincentiusvereniging, en Eduardo Almeida, de Territoriale Ondervoorzitter, verantwoordelijk voor de regio.  Eduardo, die in Haïti verblijft, zal de contactpersoon zijn tussen de Dochters der Liefde en de Sint-Vincentiusvereniging.

Hoewel we momenteel al hulp boden, zal de hoofdzakelijke bijstand berusten op de fase van heropbouw en hulp voor de wederopbouw van het leven van de slachtoffers.  Wanneer de grote internationale hulporganisaties en de landen de dringende hulpfase beëindigd zullen hebben en het land zullen verlaten, blijft er nog een enorme uitdaging waaraan men het hoofd zal moeten bieden; het voortzetten van de hulp aan de slachtoffers en hen toe te laten hun leven terug op te bouwen, en het is op dat ogenblik dat het essentiële van de gezamenlijke inspanning zal beginnen.  De bestuurders van de Vincentiaanse Familie die elkaar enkele dagen geleden ontmoet hebben in Parijs, hebben deze benadering goedgekeurd.

Wij hebben vernomen via Elismé Lesly, de Nationale Voorzitter van de Sint-Vincentiusvereniging in Haïti, dat minstens vijf leden van de Nationale Raad van de Vereniging om het leven kwamen tijdens de ramp.  Andere leden, van wie de huizen werden vernield, leven in kampen, nabij de arme families die zij helpen.

De Algemene Internationale Raad heeft een eerste gift gestort van 10.000 Euro aan de Dochters der Liefde in de Dominicaanse Republiek.  Samen met de Dominicaanse Sint-Vincentiusvereniging gaan zij voedsel kopen, water, kleding, geneesmiddelen, tenten, enz die per vrachtwagen zullen gestuurd worden naar Haïti, deze goederen zullen uitgedeeld worden in de kampen, met de hulp van de leden van de lokale Sint-Vincentiusvereniging.  De Dominicaanse Vincentianen hebben zelf al vrachtwagentransporten naar Haïti georganiseerd om geneesmiddelen, voedsel en andere eerstehulpgoederen te verdelen.

De Sint-Vincentiusvereniging en de Dochters der Liefde zullen blijven vechten om hulp te bieden, en wij zullen u regelmatig op de hoogte houden.

Michael Thio
Voorzitter van de Territoriale Technische Commissie
Internationale Confederatie
Sint-Vincentiusvereniging
Algemene Raad

Wij zijn blij u te kunnen melden dat dankzij onze oproep wij tot vandaag meer dan 25.000 Euro ingezameld hebben.  Het totale bedrag zal gestort worden aan Haïti via de Algemene Internationale Raad.