Shop

Shop

In deze rubriek vindt u alles terug wat de Nationale Raad van België ter beschikking stelt van de Vincentiaanse leden en wat nuttig kan zijn voor hun activiteiten en hun inzet.

Om een bestelling door te geven hoeft u enkel de uw bestellijst op te sturen, met de referenties van de artikels en het gewenste aantal naar:

contact@vincentdepaul.com

Voor de betaling, zullen wij u een e-mail zenden met het over te schrijven bedrag op rekeningnummer 310-0359339-40.

Om ons beter kenbaar te maken:


FOLDERS: code: D002NL14   prijs: gratis

Folder14Wie zijn wij, wat doen wij?  Ter attentie van diegene die ons nog niet kennen; deze folders geven een eerste vrij compleet overzicht van onze Vereniging, haar activiteiten en haar specificiteit, de begeleiding.  Deze folders, in een handig formaat, kunnen van hand tot hand uitgedeeld of neergelegd worden, ter gelegenheid van een gebeurtenis, of ook nog in kerken, jeugdbewegingen, wachtzalen, enz.  Ze zijn ook zeer waardevol voor fondsenwerving.

 

 

 

POSTERS: code: A002NL14   prijs: gratis

SVV_Hand10A4smlZe hernemen het thema van de folders en nodigen de schenkers uit in te gaan op onze oproep. (Beschikbaar in A4 en A3 formaat).

••

 

POSTERS: code: A003NL18   prijs: gratis

Ze tonen de inzet van de Vincentianen en beogen nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

(Beschikbaar in A4 en A3 formaat).

 

 

 

 

 

 

 

 

SETS MET “VISJES”: code: A005NL18   prijs: gratis

Een speelse manier om de toewijding van de Vincentianen in beeld te brengen (set van 10 themas).

 

 

 

 

 

 

 

 

BALPENNEN: code: V00110   prijs: 3,50 eur voor 10 stuks

 

 

 

 

 

STICKERS: code: V00210 prijs: gratis

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN’S: code: A00310   prijs: gratis

 

WINDJACK: code: V00410   “One size fits all” – prijs: gereserveerd voor eenheden, gratis voor de eerste 10 stuks dan aangerekend aan 10eur/stuk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TENTOONSTELLINGSMATERIAAL:

Ter herinnering, de Nationale Raad heeft aan elke Provinciale Raad een banier met de naam van de Vereniging gegeven, alsook een drieluik met de fotos van Frédéric Ozanam, Vincent de Paul en ons logo.  Aarzel niet deze te lenen voor een gebeurtenis, een activiteit of voor elke andere gelegenheid.

———————————————————————————————

Om te lezen en te schenken:

1842 –1992  – De Vincentianen in België – Les Vincentiens en Belgique – code: L5085FRNL10   prijs: gratis, tot uitputting van de voorraad.

In 1992 hebben de Vincentianen van België de 150ste verjaardag van hun activiteiten gevierd.  Gaat het om een weinig gekende kloosterorde van Franse oorsprong?  Toch niet.  De benaming “Sint-Vincentius a Paulogenootschap” die dateert van de 19de eeuw kan tot verwarring leiden. De benaming gebruikt in Vlaanderen – “Sint-Vincentiusvereniging” – doet denken aan een devotiegenootschap.  Kortom, het ontbreekt aan een duidelijk beeld.  De Vincentianen worden vaak bestempeld als de emanatie van het vorig katholiek paternalisme en de lokale afdelingen (conferenties) worden aanzien als katholieke loges.  Voor de eerste keer brengen historici van verschillende Belgische universiteiten de aspecten van de Sint-Vincentiusvereniging aan het licht.

Vincentius achterna – Onze voorkeursoptie voor de armen – Br René Stockman f.c. Uitgever Halewijn – code: L5085NL10   prijs: op bestelling.

Jezus Christus identificeerde zich volledig met de armen.  Vincent de Paul bracht dat ideaal van Christus opnieuw tot leven.  Zijn visie inspireert vele kloostergemeenschappen die de zieken-en armenzorg op zich nemen.  Als Broeder van Liefde leeft en werkt Broeder Stockman vanuit deze Vincentiaanse spiritualiteit.  Hij geeft ons een overzicht van het leven van Vincent de Paul en zijn woorden, die een spirituele richtlijn zijn voor vandaag.  Ze hebben niets aan actualiteit ingeboet.

Ook vertelt hij hoe een hele reeks moderne Vincentianen elk op hun manier een weg wijzen om armen nabij te zijn: Petrus Joseph Triest, Pater Damiaan, Giuseppe Moscati, Dominique Pire, Moeder Theresa, Zuster Emmanuelle, Jean Vanier, …

In het laatste hoofdstuk schetst Broeder Stockman eigentijdse manieren om de armen nabij te zijn.  Net zoals Vincent de Paul in zijn tijd, worden wij vandaag immers ook opgeroepen om ons open te stellen voor het lot van de armen.  We kunnen dit een “voorkeursoptie voor de armen” noemen.

Frédéric Ozanam – Een bewogen gelovige – L. Meulenberg – Uitgever Kok Kampen – code: L5085NL10   prijs: gratis, (uitgeput)

Hoogleraar dogmageschiedenis aan de UTP te Heerlen, L. Meulenberg schetst in dit boek een boeiend portret van de “bewogen gelovige” Ozanam.  Hij doet dat o.m. aan de hand van diens uitgebreide correspondentie met invloedrijke katholieken van zijn tijd.

Ook beschikbaar maar alleen in het frans:

A l’écoute de saint Vincent de Paul – code: L1992FR10   prijs: gratis, tot uitputting van de voorraad.

Dit boek, uitgegeven ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Sint-Vincentiusvereniging in België, bundelt 150 uittreksels van “gesprekken” die Vincent de Paul gehad heeft met de Dochters der liefde en de Priesters van de missie.  Het geheel laat toe zich te doordringen van het denkbeeld van Vincent de Paul en is kostbaar voor al diegene die zich willen inschrijven in de spirituele en socio-caritatieve dimensie van onze Vereniging.

 

Ozanam – Un saint laïc pour notre temps – code: L5826FR10   prijs: gratis, tot uitputting van de voorraad.

Een heel mooi boek, rijk geïllustreerd, om het leven van Frédéric Ozanam beter te leren kennen, zijn inzet en het ontstaan van de Sint-Vincentiusvereniging.

Bienheureux Frédéric Ozanam – code: L1997FR10   prijs: gratis, tot uitputting van de voorraad.

Gedenkboek over de zaligverklaring van Frédéric Ozanam.

••

 

Antoine-Frédéric Ozanam, “Notre Saint ami” par Marcel Vincent – Editions Aux Arts – code: L0258FR10   prijs: gratis, tot uitputting van de voorraad.

Voor Marcel Vincent, priester van het bisdom van Lyon, was Frédéric Ozanam een authentieke profeet in zijn kerk. Hij droomde van een nieuw tijdperk waar de kerk zich zou verzoenen met de wereld van zijn tijd, waar de liefdadigheid en de rechtvaardigheid werkelijk voorrang zouden geven aan de minderbedeelden. Iets wat Vaticaan II erkende en de Kerk begreep toen dat een eenvoudige leek, niet eens martelaar, een heilige kon zijn.

Etre là où ça fait mal – Les nouveaux défis des héritiers d’Ozanam par Jean Cherville, CLD éditions – code: L4374FR10   prijs: 15 eur.

Sinds 170 jaar, strijdt de Sint-Vincentiusvereniging, gesticht door Frédéric Ozanam (1813-1853) en zijn vrienden, tegen de armoede.  Vandaag, hun kracht puttend uit een originele spiritualiteit en geleid door verbazend actuele intuïties, zijn ze met zeshonderdduizend in de wereld om hun missie ten dienste van de minderbedeelden onvermoeibaar verder te zetten.  De ontsteltenis gadeslaand, veroorzaakt onder meer door het fenomeen van de mondialisering, en de hoofdlijnen van de vincentiaanse spiritualiteit herbekijkend; verduidelijkt Jean Cherville, gewezen Voorzitter van de Nationale Raad van Frankrijk de uitdagingen van de solidariteit voor het begin van de XXIste eeuw.  Zijn heldere, maar volstrekt positieve gedachte zal al diegene interesseren die begaan zijn met het lot die onze maatschappij aan de zwaksten voorbehoudt.

Le livre des malades de Frédéric Ozanam – code: L0218FR10   prijs: 6 eur.

Iedereen weet, helaas soms door ondervinding, dat naast de vreugde, die de Voorzienigheid ons voorbehoudt, er ook ziekte, leed en pijn is, onafscheidelijk samengaand met onze menselijke conditie.  Frédéric Ozanam heeft ook deze harde beproeving meegemaakt , hij werd door de dood ontrukt op 40-jarige leeftijd aan zijn echtgenote Amélie en zijn dochter Marie die zijn reden van bestaan waren tijdens zijn veel te korte leven.  Dit boek geeft de meditatie weer die hij schreef in Pisa (Italië) op 23 april 1853, de dag van zijn 40ste verjaardag. (Uittreksels van een tekst geschreven door A. de Tarrazi, gewezen Internationale Voorzitter).

Frédéric Ozanam – Une pensée par jour – code: L9605FR10   prijs: 5 eur. (uitgeput)

De citaten van Frédéric Ozanam hernomen in dit boekje zijn voor het merendeel afkomstig van de critische uitgave van zijn brieven.  Om dag na dag te mediteren.  Om ook de zalige stichter van onze Vereniging beter te leren kennen en te waarderen.


Let op ! In alle vermelde prijzen van deze rubriek zijn de verzendingskosten niet inbegrepen