VINCENTIAANS BOEKJE

VINCENTIAANS BOEKJE

Op basis van de ervaringen van de conferenties, de centra en de Regel van de Vereniging, werden, door de Vospi (Vorming / Spiritualiteit), « actie-fiches » van 2-4 blz uitgegeven.  Deze fiches vormen een praktisch Vincentiaans boekje.

 

Waarom « een vincentiaans boekje » ?

Om onze kennis te delen en te versterken, onze know-how en onze manier van zijn.

Om de nieuwe leden te helpen.

 

Voor wie ?

Naargelang de behandelde onderwerpen, zijn de fiches bestemd voor verschillend publiek : Voorzitters en/of leden van de conferenties, geestelijke raadgevers, Voorzitter en/of leden van een provinciale/gewestelijke raad.

 

Aarzel niet om ons per mail de onderwerpen door te geven die als eerst zouden moeten behandeld worden : vospi@vincentdepaul.be

 

Deze onderwerpen zijn reeds beschikbaar

Het leven in een conferentie

•       Nieuwe leden werven; PDF_Nieuwe leden werven

•       Nieuwe leden verwelkomen; PDF_Een nieuw lid verwelkomen

•       Vergaderen in de conferentie; PDF_Vergaderen in de conferentie

•       Samenwerken in een netwerk; PDF_Samenwerken in een netwerk

•       Het lokaal beheren; PDF_Het lokaal beheren

•       Een handvest opstellen voor de Conferentie/het Centrum; PDF_Een handvest opstellen

Communicatie

•       Een persbericht opstellen; PDF_Een persbericht opstellen

•       Communiceren in naam van de SVV; PDF_Communiceren in naam van de SVV

Spiritualiteit

•       Bidden in de conferentie; PDF_Bidden in de conferentie

•       Een eucharistieviering animeren; PDF_Een eucharistieviering animeren

•       De vincentiaanse spiritualiteit beleven; PDF_De vincentiaanse spiritualiteit beleven

•       Het leven van Frédéric Ozanam ontdekken; PDF_Het leven van Frédéric Ozanam ontdekken

•       Het leven van sint Vincentius a Paulo ontdekken; PDF_Het leven van sint Vincentius a Paulo ontdekken

•       Het leven van de heilige Louise de Marillac ontdekken; PDF_Het leven van de heilige Louise de Marillac ontdekken

•       Het leven van Rosalie Rendu ontdekken; PDF_Het leven van Rosalie Rendu ontdekken

•       Ontdek de Vincentiaanse Familie; PDF_Ontdek de Vincentiaanse Familie

Beheer Provinciale/Gewestelijke raad

•       De conferenties stimuleren; PDF_De conferenties stimuleren

•       Een nieuwe conferentie begeleiden; PDF_Een nieuwe conferentie begeleiden

•       Solidariteit tussen de eenheden ontwikkelen; PDF_Solidariteit tussen de eenheden ontwikkelen

•       Een provinciale / regionale opleidingsprogramma organiseren; PDF_Een provinciale / regionale opleidingsprogramma organiseren

•       Vergaderen in de Provinciale Raad; PDF_Vergaderen in de Provinciale Raad